صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مارک اسپر: ترامپ با ارتقای زنان و مردان غیرسفید در ارتش مخالف بود

مارک اسپر: ترامپ با ارتقای زنان و مردان غیرسفید در ارتش مخالف بود

وزیر دفاع سابق امریکا در یک مصاحبه گفته جلوی ارتقای شغلی دو زن در ارتش را گرفته چون میدانسته ترامپ با آن مخالفت خواهد کرد. یکی از این دو زن تنها جنرال چهارستاره ارتش امریکاست.
مارک اسپر، وزیر دفاع سابق امریکا در دولت ترامپ در یک مصاحبه فاش کرده که جلوی ارتقای مقام دو زن را در ارتش به دلیل ترس از ترامپ گرفته است. به گفته او ترامپ با دادن مسئولیت به زنان و نیز مردان غیر سفید در ارتش به شدت مخالف بوده است. اسپر در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفته که او و مافوقش  جنرال مایک میلی رییس ستاد ارتش امریکا متفق القول بودند که اگر ترامپ از برنامه ارتقای مقام این دو زن در ارتش باخبر شود، موضوع سیاسی شده و پیشرفت شغلی این دو زن به بن بست میخورد. ژاکلین فن آوست و لورا ریچاردسن حالا در دولت بایدن اما ظاهرا به آنچه میخواستند میرسند: فن آوست که تاکنون تنها جنرال چهارستاره زن در ارتش امریکا بود بر اساس گزارش‌‌های تایید نشده فرمانده حمل و نقل ارتش خواهد شد. لورا ریچاردسن نیز که به زودی چهارستاره میشود فرماندهی نیروهای جنوب -بخشی از ارتش امریکا که در امریکای لاتین فعالیت میکنند- را بر عهده خواهد گرفت. اسپر تاکید کرده که در تابستان سال گذشته میلادی معلوم شده بود که این دو زن بهترین کاندیداها برای پستهای خالی هستند ٬٬اما ما نمیخواستیم که آنها فقط به این دلیل که من آنها را معرفی کردهام یا اینکه کسی در وزارت دفاع به این فکر بیفتد که بخواهد با آنها یک مانور سیاسی بدهد برای این پست ها معرفی شوند٬٬. مارک اسپر البته خودش هم رابطه چندان بی تنشی با ترامپ نداشت. در تابستان گذشته زمانی که ترامپ از او خواست تا نیروهای ارتش را علیه تظاهرکنندگان جنبش ٬٬جان سیاهان باارزش است٬٬ به کار گیرد، او این خواست ترامپ را اجرا نکرد و بعدا ترامپ از نیروهای گارد ملی برای این کار استفاده کرد.
او استفاده از گاز اشکآور علیه تظاهرات مسالمتآمیز مقابل کاخ سفید را نیز نقد کرد و آن را کار درستی ندانست. تظاهرکنندگان با گاز اشکآور متفرق شدند تنها به این دلیل که ترامپ میخواست در آنجا با کتاب انجیل عکس بیندازد.
شاید همین مخالفتها بود که منجر به برکناری او یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری امریکا شد در حالی که بیش از سه ماه به پایان کار دولت ترامپ باقی مانده نبود.