صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شناسایی نخستین مورد انتقال ویروس آنفلوانزای مرغی به انسان در روسیه

شناسایی نخستین مورد انتقال ویروس آنفلوانزای مرغی به انسان در روسیه

در روسیه نخستین مورد انتقال ویروس آنفولانزای مرغی به انسان شناسایی شد.
طبق گفته مقامات روس، ویروس آنفولانزای مرغی از نوع H5N8 برای اولین بار در یک مرغداری در جنوب این کشور به انسان منتقل شده است.
آنا پوپووا، رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان روسیه روز شنبه ۲۱ فبروری برای نخستینبار از انتقال ویروس آنفولانزای مرغی H5N8 به انسان گزارش داد. او گفت اطلاعات مربوط به انتقال آنفولانزای پرندگان به انسان به سازمان صحت جهانی گزارش شده است.
به گفته این مقام امور صحت روسیه، هفت نفر در یک واحد مرغداری به آنفولانزای حاد پرندگان مبتلا شدند اما وضعیت همه آنها خوب گزارش شده است.
تا کنون هیچ نشانهای از انتقال ویروس آنفولانزای مرغی حاد از انسان به انسان وجود نداشته است.
آنفولانزای مرغی در سالهای اخیر در چین، ایران و آلمان نیز مشاهده شده است که گونه "فوق حاد" ویروسی به شمار میرود.
آنفولانزای مرغی که به آن آنفولانزای پرندگان هم گفته میشود، حدود یک دهه پیش در بسیاری از کشورها شیوع یافت و خسارتهای هنگفتی به جا گذاشت.