صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سرمایه‌گذاری ۲۰میلیارد دالری عربستان برای توسعه صنایع نظامی

سرمایه‌گذاری ۲۰میلیارد دالری عربستان برای توسعه صنایع نظامی

ریاض تا دهه آینده نیمی از بودجه دفاعی را صرف تقویت بنیه تولیدات نظامی داخلی خواهد کرد. عبدالعزیز العولی، رئیس اداره صنایع نظامی عربستان از تخصیص ۲۰میلیارد دالر بودجه برای پیشبرد پروژههای تحقیقی و تولیدی خبر داد.
رئیس اداره صنایع نظامی عربستان سعودی، در یک نشست دفاعی در ابوظبی گفت، ریاض در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰، نیمی از بودجه دفاعی خود را صرف تقویت بنیه تولیدات نظامی داخلی کند. به گفته عبدالعزیز العولی، از ۲۰ میلیارد دالر در نظر گرفته شده، ده میلیارد در حوزه تحقیقات و ۱۰ میلیارد دیگر در عرصه تولید هزینه خواهد شد.
او افزود که دولت سعودی، مبلغ مربوط به توسعه و تحقیقات در بودجه تسلیحاتی را نیز تا سال ۲۰۳۰، از دو درصد کنونی به چهار درصد خواهد رساند.
محمد جدعان، وزیر دارایی عربستان سعودی، پیشتر و در حاشیه اجلاس اقتصادی داووس گفته بود که ریاض با توجه به افزایش تنش با ایران، در صدد سرمایهگذاری بیشتر روی صنایع دفاعی داخلی است.
عربستان بزرگترین خریدار سلاح در دنیاست. نتیجه پژوهش موسسه صلح استکهلم (سیپری) نشان میدهد که  یک چهارم تسلیحات صادراتی امریکا به دست عربستان رسیده و ریاض در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ بیش از هر کشور دیگری در جهان، جنگ افزار و تجهیزات نظامی خریداری کرده است. در "سند چشمانداز ۲۰۳۰" که ولیعهد سعودی در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد، عربستان باید وابستگی به نفت را کاهش دهد و درآمدها را با تمرکز بر تنوع اقتصادی، روی تولیدات داخلی سرمایهگذاری کند. اداره صنایع نظامی این کشور نیز در سال۲۰۱۷ در همین راستا تاسیس شد.