صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

' موج سهمگین ' کرونا در ایران؛ مرگ 172 نفر در 24 ساعت گذشته

' موج سهمگین ' کرونا در ایران؛ مرگ 172 نفر در 24 ساعت گذشته

آمارهای رسمی نشان میدهند نیمی از شهرهای ایران در وضعیت قرمز یا نارنجی قرار دارند. سعید نمکی وزیر صحت هم میگوید این "یکی از سهمگین‌‌ترین امواج کرونا " است. همزمان براساس گزارشها از ایران و به گفته آمار رسمی دولتی ۱۷۲ نفر بر اثر کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته جان خود را از دست دادهاند.
از دیروز ۹۶ شهر بزرگ به شهرهای قرمز و زرد اضافه شدهاند از جمله چند مرکز ولایت: تهران، کرج، اصفهان، شیراز، ایلام، شهرکرد و زنجان.
دولت اعلام کرد کلیه مسافرانی که به شهرهای قرمز و نارنجی جدید سفر کرده‌‌اند، ۷۲ ساعت فرصت دارند به مبدا برگشته وگرنه جریمه خواهند شد.
به گفته ایرج حریرچی معاون وزیر صحت "هم اکنون ۲۲۷ شهر بزرگ کشور در وضعیت قرمز و نارنجی هستند و وضعیت ۲۲۱ شهر نیز زرد و آبی است".
او گفت شیوع موج جدید ویروس جهش یافته از جنوب غربی ایران آغاز شد و اکنون "غرب کشور را در بر گرفته و به سمت شمال و شمال شرق کشور در حال پیشروی است".
منابع رسمی ایران سویه ای را که که نخستین بار در بریتانیا شناسایی شد نوع غالب در شیوع فعلی اعلام کردهاند. گزارش ده است که این ویروس در ایران ابتدا ولایت خوزستان را به شدت در گیر کرده است.
وضعیت قرمز و نارنجی به چه معناست؟
بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا وضعیت قرمز، بسیار پر خطر، به این معناست که ابتلای قطعی بیش از ۲۵ مورد در ۱۰۰ هزار نفر در روز و همهگیری رو به گسترش باشد. در این وضعیت همه مشاغل به جز شغلهای ضروری باید تعطیل شوند.
پس از رنگ قرمز، رنگهای نارنجی، زرد و آبی قرار دارند: به این ترتیب که چهار نفر بستری در ۱۰۰ هزار نفر زرد، شش بستری در ۱۰۰ هزار نفر نارنجی و ۱۰ بستری در ۱۰۰ هزار نفر، قرمز محسوب میشوند.
رنگبندی جدید با افزودن رنگ آبی به معنای وضعیت "کمخطر" از شنبه ۲۵ ماه دلو در سراسر ایران اعمال شده است.
بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا خروج خودروهای بومی از شهرهای قرمز و نارنجی و ورود خودروهای غیر بومی به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است.