صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور اسرائیل نتانیاهو را مامور تشکیل دولت ائتلافی کرد

رئیس جمهور اسرائیل نتانیاهو را مامور تشکیل دولت ائتلافی کرد

رووین ریولین، رئيس جمهور اسرائیل، مجددا از بنیامین نتانیاهو خواست تا در راستای تشکیل دولت ائتلافی جدید اقدام کند. نخستوزیر اسرائیل ۲۸ روز برای تشکیل دولت خود فرصت دارد. ائتلاف پشتیبان او از اکثریت لازم برخوردار نیست. نتایج چهارمین انتخابات پارلمانی اسرائیل طی دو سال گذشته نتوانسته است اکثریت روشنی در پارلمان این کشور برای تشکیل دولت ائتلافی پدید آورد. احتمال تجدید انتخابات برای پنجمین بار نیز منتفی نیست. خبرگزاری فرانسه روز سهشنبه ششم اپریل در گزارشی از اورشلیم (بیتالمقدس) به اظهارات رئیس جمهور اسرائیل درباره تشکیل دولت ائتلافی پرداخته است. رووین ریولین، رئیس جمهور اسرائیل در نطق تلویزیونی خود، بنیامین نتانیاهو را مامور تشکیل کابینه جدید این کشور کرد. او گفت انتخاب نتانیاهو برای وظیفه تشکیل دولت ائتلافی جدید این کشور برخاسته از شمار آرای حزب لیکود و نیروهای پشتیبان او در کنست است.اکنون نتانیاهو برای تشکیل دولت ائتلافی ۲۸ روز فرصت دارد. در صورت آنکه او موفق به تشکیل یک دولت ائتلافی نشود، رئیس جمهوری اسرائیل میتواند این زمان را ۱۴ روز تمدید کند.  پس از پایان این مهلت، در صورت نافرجام ماندن تلاش نتانیاهو، انتخابات پارلمانی این کشور تجدید خواهد شد. در چنین صورتی، مردم اسرائیل برای پنجمین بار طی دو سال گذشته باید به پای صندوقهای اخذ رای بروند. بر اساس اطلاعات منتشر شده  از سوی خبرگزاری فرانسه، حزب لیکود به همراه احزاب پشتیبان آن، مجموعا موفق به جلب ۵۲ رای از پارلمان ۱۲۰ نفری این کشور شدهاند. نتانیاهو برای تشکیل دولت ائتلافی خود به پشتیبانی ۶۱ نماینده پارلمان نیاز دارد. حزب مخالف نتانیاهو، حزب لیبرال "یش عتید" (آینده آنجاست) به رهبری یائیر لاپید موفق به کسب آرای مجموعا ۴۵ نماینده پارلمان شده است. به این ترتیب، اپوزیسیون دولت نیز در کسب اکثریت آرای پارلمان با دشواری بیشتری نسبت به حزب لیکود روبهرو است.  حزب لیکود به رهبری نتانیاهو با کسب ۳۰ کرسی موفق به پیروزی در انتخابات پارلمانی این کشور شده بود. بهرغم آن، نتانیاهو برای تشکیل دولت خود نیازمند جلب رای مثبت نمایندگان برخی از دیگر احزاب شرکت کننده در پارلمان است.