صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفر دو رهبر ارشد اتحادیه اروپا به ترکیه برای دیداری کم‌سابقه با اردوغان

سفر دو  رهبر   ارشد اتحادیه اروپا  به ترکیه برای دیداری کم‌سابقه با اردوغان

بلندپایه ترین مقامهای اتحادیه اروپا دیروز به ترکیه سفر کردند تا در اقدامی کمسابقه با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور، دیدار و درباره اظهارات اخیر او در مورد تلاش برای کاهش تنش و بهبود روابط آنکارا با اتحادیه گفتوگو کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا و شارل میشل، رئیس شورای اروپا، با این هدف به دیدار آقای اردوغان رفتند که عزم او را برای آنچه "برگرداندن ورق" در روابط با اروپا خوانده، محک بزنند.
دو طرف سالهاست که بر سر مسائل گوناگون اختلاف دارند و این تنشها تابستان گذشته با اعزام ناو نیروی دریایی ترکیه به آبهای مورد مناقشه با قبرس و یونان، دو عضو اتحادیه اروپا، به اوج خود رسید.
این کشمکش با عقبنشینی ناو ترکیه فروکش کرد و این کشور بعد از حدود پنج سال در مذاکرات تعیین حدود دریایی با یونان شرکت کرد. در نتیجه اتحادیه اروپا هم از تهدید به تحریم ترکیه دست برداشت.
آنکارا میگوید در پی آن است که دو طرف از گفتوگوهای "مثبت" در مجموعه تماسهای اخیر با مقامهای اتحادیه، به مرحله "اقدام واقعی" در حل اختلافها به ویژه درباره معضل مهاجران و پناهجویان برسند. اما مقام های اروپایی هشدار دادهاند که هر گونه پیشرفت در این زمینه مشروط به اقدامات عملی دولت آقای اردوغان و قصد او برای شراکت سازنده با اتحادیه اروپا است.
تلاشها برای بهبود روابط اتحادیه اروپا و ترکیه در حالی صورت میگیرد که دولت جدید امریکا موضعی سفت و سخت در قبال ترکیه گرفته است.
بنا بر گزارشها وزارت خارجه امریکا روز چهارشنبه ۷ اپریل تحریمهای تازهای را علیه چند مقام ترکیه در ارتباط با خرید سامانه دفاع موشکی S -۴۰۰ از روسیه اعلام خواهد کرد.
اتحادیه اروپا در رویکردی که خبرگزاری فرانسه آن را سیاست "چماق و هویج" توصیف کرده، تلاش میکند در موارد مختلف از جمله روابط گمرکی، سفر بدون ویزا و کمک مالی بیشتر برای پناهجویان، مذاکرات خود را با آنکارا گسترش دهد. سفر دو رهبر ارشد اتحادیه اروپا حدود یک ماه بعد از بیرون آمدن ترکیه از پیمانی مربوط به منع خشونت علیه زنان و آغاز تلاشهای رسمی برای منحل کردن حزب اصلی کردها در ترکیه انجام میشود. با این که بروکسل هر دو اقدام را محکوم کرده اما رهبران اتحادیه اروپا ماه گذشته تاکید کردند که همچنان به گفتوگوها با ترکیه در صورت ادامه روند کاهش تنش پایبند هستند.