صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

۱۴۰ شاگرد یک مکتب در نایجریا اختطاف شدند

۱۴۰ شاگرد یک مکتب در نایجریا اختطاف شدند

افراد مسلح جمعاً ۱۴۰ شاگرد یک مکتب شبانه روزی را در شمال غرب نایجریا اختطاف نموده اند. این چهارمین حمله از این نوع از ماه دسمبر به اینسو در ایالت کادونای این کشور می باشد.
یک تن از معلمان مکتب عالی شبانه روزی «بیتل هاسپیتل» در ایالت کادونای نایجریا به خبرگزاری فرانسه گفت، حین حمله مهاجمان مسلح بر این مکتب ۱۶۵ شاگرد در آنجا حضور داشته اند که از این جمع فقط ۲۵ تن مؤفق به فرار شده اند.
معلم مذکور گفته است: «ما هیچ اطلاعی نداریم که این شاگردان به کجا منتقل شده اند.»
این معلم گفته است که مردان مهاجم از دیوار مکتب بالا شده و خود را به صحن مکتب رسانیده اند: «از قراین چنین معلوم می شود که احتمالاً آنان پیاده آمده بودند.»
سخنگوی پولیس نیز این حمله را تأیید کرده است و اما در ارتباط به تعداد شاگردان ربوده شده چیزی نگفته است: «ما هنوز در حال انجام مأموریت نجات می باشیم.» به گفته او ۲۶ تن به شمول یک معلم به جای امن منتقل شده اند.
از چندین سال به اینسو حملات باندهای جنایتکار به شهرهای نایجریا افزایش یافته است. این گروه ها که حکومت نایجریا آنها را «رهزن» میخواند، بار بار به اختطاف اطفال و شاگردان مکتب پرداخته و در برابر رهایی آنان پول میخواهند. مقامها گفته اند که این باندها تنها به همین اکتفا نکرده و مسئول چور و چپاول و سرقت گلههای حیوانات نیز اند.
این حمله مهاجمان مسلح بر مکتب عالی بیتل هاسپیتل چهارمین حمله از این نوع در ایالت کادونای نایجریا از ماه دسمبر تا حال میباشد. شماری از شاگردان ربوده شده هنوز هم رها نشده اند. علاوه بر این چندین حمله دیگر نیز در این ایالت صورت گرفته اند که از این جمله تنها در سه روز اخیر سه حمله در کادونا صورت گرفته اند. از این میان در یک حمله بر یکی از شفاخانه های این ایالت به روز یکشنبه بنا بر منابع پولیس هشت کارمند این شفاخانه ربوده شده اند. چنین حملاتی در کشور فقیر نایجریا وضعیت مکاتب این کشور را به شدت وخیم ساخته است و شماری از مکاتب محلی از ترس چنین حملاتی مسدود شده اند. در نایجریا حدود ۱۳،۲ میلیون کودک به مکتب میروند.