صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چهار مرد در آلمان در قضیه سوء استفاده جنسی از کودکان به حبس محکوم شدند

چهار مرد در آلمان در قضیه سوء استفاده جنسی  از کودکان به حبس محکوم شدند

متهم اصلی در بزرگترین قضیه سوء استفاده جنسی ازکودکان در آلمان به ۱۴ سال زندان محکوم شد. درپیوند به این قضیه ۵۰ فرد مظنون زیرتحقیق قرار دارند. افشای این قضیه سوء استفاده جنسی از اطفال درسال ۲۰۱۹ سرتاسر آلمان را تکان داد. در محاکمه افراد متهم به سوء استفاده شدید جنسی از اطفال، متهم اصلی در ۲۹ مورد سوء استفاده از اطفال مجرم شناخته شده و به ۱۴ سال زندان محکوم گردید. سه متهم دیگر به یک و نیم سال، ده سال و  ۱۲ سال زندان محکوم گردیده اند. به گفته محکمه، عامل اصلی این قضیه سوء استفاده جنسی از کودکان که اکنون ۲۸ سال عمر دارد، فرزند دوست دختر خود را که حال ۱۱ ساله می باشد، بار بار مورد تجاوز جنسی قرار داده و یا هم به مردان بیمار جنسی خشن دیگر برای استفاده جنسی سپرده است. ویدیوها و تصاویری از این اعمال نیز در اینترنت منتشر شده اند.
یک مرد ۳۶ ساله از شهر هانوفر در همین ارتباط به ده سال زندان محکوم شده است. یک مرد ۴۳ ساله از شهرک شورفهایده ایالت براندنبورگ به یک و نیم سال زندان و یک مرد ۳۱ ساله دیگر از شهر اشتوفهاوسن در ایالت هیسن به ۱۲ سال زندان محکوم گردیده است. مادر متهم اصلی که یک زن ۴۶ ساله و معلم پیشین کودکستان می باشد، متهم به همدستی بوده و به ۵ سال زندان محکوم شده است. او متهم بود که کلبه درون باغ را در اختیار پسرش گذاشته بود، با آنکه می دانست که در این خانه کوچک چوبی چه اتفاقاتی می افتند. این کلبه اکنون تخریب شده است. براساس یافته های بازرسان، مردان متهم به سوء استفاده جنسی از اطفال در همین کلبه داخل باغ ساعت ها فرزند اندر متهم اصلی و یک پسر ۵ ساله متهم دومی را بار بار مورد سوء استفاده جنسی قرار داده اند.
در جریان محاکمه که به دلیل حفاظت از قربانیان در عقب درهای بسته برگزار گردید، همچنان به چندین مورد جرم های سنگین دیگر نیز پرداخته شده است. به این ترتیب همچنان اتهامات علیه یک مرد ۴۳ ساله از شهر شورفهایده نیز مورد بررسی قرار گرفته است. او نیز پسر خودش را و یک کودک نه ساله دیگر از اقارب دور خود را به شدت مورد سوء استفاده جنسی قرار داده است. براساس صورت دعوا، این مرد ۴۳ ساله برای سوء استفاده از هر دو پسر کودک در ابتدا به آنان داروهای بیهوشی داده است.  
حکم محکمه علیه این افراد هنوز قطعی و مرعی الاجرا نشده است.
تحقیقات علیه ۵۰ فرد مظنون
برعلاوه این قضیه در شهر مونستر، دو قضیه بزرگ سوء استفاده جنسی از کودکان در شهرهای لوگده و برگیش گلادباخ نیز از سال ۲۰۱۹ به اینسو کشف و افشا شده اند. در جریان تحقیقات این قضیه در مونستر در کلبه باغ متهم ۲۸ ساله نشانی های یک شبکه بزرگ سوء استفاده کنندگان جنسی از کودکان با شمار زیادی از کودکان متاثر شده به دست آمد.
تا اکنون تحقیقات علیه ۵۰ فرد مظنون ادامه دارند که از این میان حدود ۳۰ تن در بازداشت تحقیقی به سر می برند. محکمه ایالتی در شهر مونستر قبلا علیه پنج تن از متهمان حکم صادر کرده و آنها را از سه تا پنج سال زندان محکوم کرده است. بررسی اطلاعات کشف شده هنوز ادامه دارد.