صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمار فوتی‌های کرونا در جهان به بیش از چهار میلیون تن رسید

آمار فوتی‌های کرونا در جهان به بیش از چهار میلیون تن رسید

سازمان جهانی صحت از افزایش تعداد فوتیهای کرونا در سرتاسر جهان به بیش از چهار میلون تن خبر داده است. رئیس این سازمان گفته است که احتمالاً آمار واقعی تعداد فوت شدگان در نتیجه کرونا بیشتر از این است.
از آغاز پاندمی کرونا تا اکنون رقم افرادی که در پی ابتلا به این ویروس جان داده اند، به بیش از چهار میلیون تن در جهان افزایش یافته است. تیدروس ادهانوم گبریسوس، دبیرکل این سازمان روز چهارشنبه این تعداد فوتیها را یک «نقطه عطف تراژیک» خوانده و گفته است که به احتمال زیاد آمار واقعی فوتیها بیشتر از این است، چون همه وقایع در ادارات رسمی ثبت نمیگردد.
گبریسوس افزوده است که جهان «به یک نقطه خطرناک» پاندمی رسیده است. به گفته او در حالی که شماری از کشورهای جهان با تزریق واکسین از شدت تدابیر مرتبط به کرونا کاسته اند مثل این که «گویا پاندمی کرونا پایان یافته است»، اکثر کشورهای جهان با افزایش رقم مبتلایان مواجه می باشند. 
دبیرکل سازمان جهانی صحت در ادامه افزوده است که دلیل این وضعیت انواع جهش یافته به شدت ساری کرونا و «بیعدالتی انزجارآور» در توزیع واکسین این ویروس می باشد. او گفته است: «این وضعیت سبب کمبود شدید آکسیجن و داروها گردیده که موجب موجی از مرگهای مرتبط به کرونا در کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکای لاتین شده است.»
دبیر کل سازمان جهانی صحت با لحن تندی انتقاد نموده و گفته است که شکل گیری نوعی «ناسیونالیسم واکسین» در کشورهای سرمایه دار از نظر اخلاقی غیرقابل قبول است. او افزوده است: «این واقعیت که هنوز هم میلیونها داکتر و پرستار واکسین نشده اند، انزجارآور میباشد.»