صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فنلند اخراج پناهجویان رد شده افغان را متوقف کرد

فنلند اخراج پناهجویان رد شده افغان را متوقف کرد

با توجه به وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان، فنلند اخراج پناهجویان افغان را عجالتاً متوقف کرده است. حکومت افغانستان از کشورهای اروپایی خواسته است تا اخراج پناهجویان این کشور را دست کم برای سه ماه متوقف نمایند.اداره امور مهاجرت فنلند به روز دوشنبه اعلام کرده است که سر از روز جمعه، ۹ ماه جولای، اخراج پناهجویان رد شده افغان متوقف گردیده است.
یک عضو اداره امور مهاجرت فنلند به روزنامه  "Iltalehti "گفته است که متوقف ساختن اخراج پناهجویان رد شده افغان به این مفهوم نیست که افراد مذکور به طور خودکار مجوز اقامت دایمی دریافت خواهند کرد؛ بلکه اخراج این پناهجویان فقط به تعویق افتاده است. با توجه به وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان، مقامات حکومت این کشور از کشورهای اروپایی تقاضا کرده اند که برای سه ماه دیگر از اخراج پناهجویان به افغانستان منصرف گردند. موازی با روند خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، افراطگرایان طالبان نیز بر حملات خود در مناطق مختلف این کشور افزایش بخشیده و بخشهایی از این کشور را تصرف نموده اند. با وصف این وضعیت، حکومت آلمان فدرال به روند اخراج پناهجویان رد شده افغان ادامه داده است. اشتیفن زایبرت سخنگوی حکومت در برلین به روز دوشنبه از این روند دفاع نموده و گفته است که تصمیمگیری در مورد اخراج همواره «بر مبنای نظارت دقیق و به روز شده از اوضاع» گرفته میشود. وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرده است که در همین ماه روان میلادی گزارشی در مورد وضعیت افغانستان ارائه میکند. زایبرت با اشاره به این تصمیم وزارت امور خارجه گفت که براساس همین گزارشها تصمیم گرفته میشود که در آینده «چه اقداماتی را انجام خواهیم داد.»