صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سویدن روند خروج پناهجویان رد شده افغان را متوقف کرد

سویدن روند خروج پناهجویان رد شده افغان را متوقف کرد

به دلیل تشدید حملات طالبان در کشور، سویدن اعلام کرده است که اخراج پناهجویان افغان را تا اطلاع بعدی متوقف کرده است. حدود ۷۰۰۰ پناهجوی رد شده افغان در سویدن به سر میبرند.
اداره امور مهاجرت سویدن روز جمعه اعلام کرده است که به دلیل قدرت گرفتن طالبان در مناطق مختلف افغانستان، اخراج پناهجویان رد شده افغان را متوقف کرده است.
این اداره گفته است که وضعیت امنیتی افغانستان که پیش از این نیز خراب بود، در این اواخر به شدت وخیم شده و در مدت کوتاهی شبه نظامیان طالبان مناطق وسیعی را در این کشور تصرف کرده اند.
به همین دلیل سویدن اجرایی کردن اخراج پناهجویان رد شده افغان را متوقف کرده است. این اداره توضیح داده است که فعلاً معلوم نیست که این توقف اخراج تا چه زمانی مدار اعتبار می باشد، اما همین که وضعیت باثبات گردد، پناهجویانی که دستور اخراج دریافت کرده اند باید به کشور شان برگردند.
حدود ۷۰۰۰ پناهجوی رد شده افغان در سویدن به سر می برند و با اخراج مواجه اند. اما در عمل پاندمی کرونا از دیر زمانی روند اخراج این پناهجویان به افغانستان را دشوار کرده است.
قبل از این فنلند نیز اعلام کرده بود که روند اخراج پناهجویان افغان را عجالتاً متوقف میسازد.