صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صدراعظم اتریش: رقم پناهجویان افغان افزایش خواهد یافت

صدراعظم اتریش: رقم پناهجویان افغان افزایش خواهد یافت

صدراعظم اتریش از احتمال افزایش پناهجویان افغان در اتحادیه اروپا هشدار داد. کورتس گفته است که وضعیت در افغانستان وخیم تر خواهد شد واین مسأله سبب افزایش رقم مهاجران این کشور به اتحادیه اروپا می شود.
سباستین کورتس، صدراعظم اتریش در یک برنامه گفتگوهای سیاسی که قبلاً ضبط شده بود، و به روز یکشنبه منتشر گردید به روزنامه «بیلد» گفته است که «پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان وضعیت در این کشور به طور دراماتیکی وخیم تر گردیده و سبب موجی از مهاجرت های مردم افغانستان به سمت اروپا خواهد شد.»
کورتس در این گفتگو تأکید کرده؛ او معتقد است که آلمان و اتریش قادر نیستند که  مثل سال ۲۰۱۵ تعداد خیلی زیادی از مهاجران را به گونه جمعی بپذیرند. او در ادامه افزوده است که « خیلی خوشحال» می باشد که اکنون درمقایسه با مهاجرت غیر قابل کنترول سال ۲۰۱۵، خطوط کشورها هم در اروپا و هم در آلمان تغییر کرده است. «ما باید به عنوان اتحادیه اروپا در همین تابستان امسال اقداماتی انجام بدهیم تا از بروز وضعیت مشابه به سال ۲۰۱۵، جلوگیری کرده باشیم.»
صدراعظم اتریش تأکید کرده است که برنامه های اخراج از این کشور بدون هیچ تأملی ادامه خواهد یافت، حتی اگر طالبان بخش های بیشتری از افغانستان را تسخیر نمایند. «ما مطمئناً روند اخراج به افغانستان را ادامه می دهیم.» کورتس گفته است که اگر مردم مجبور به فرار شوند، بدون تردید کشورهای همسایه افغانستان، ترکیه و بخشهای امنی از افغانستان مناطق بهتری اند در مقایسه به اینکه به آلمان، اتریش و یا هم سویدن بیایند.
کورتس با ابراز نگرانی گفته است که با افزایش رقم پناهجویان افغان نوعیت جدید خشونت در کشورهای اروپایی نیز افزایش خواهد یافت. «شما تنها فقط به آمار جرایم نگاه کنید، اکثر جرایم خیلی شدیدی که رخ داده اند، در گذشته ها مشابه آن را نداشتیم. ارقام چنین جرایم در میان گروه های مشخصی خیلی به وضوح دیده می شوند. مخصوصاً افزایش جنایات خشونت آمیز و خشونت های جنسی علیه زنان.»
یکی از نگرانی های دیگر صدراعظم اتریش را احتمال ورود اسلام گرایی افراطی توسط این مهاجران تشکیل می دهد. «من دقیقاً نمی خواهم که این ایدیولوژی بیمار وارد اروپا شود.» صدراعظم اتریش در این گفتگو با روزنامه «بیلد» تأکید کرده است که نباید همه پناهجویان را با یک چشم نگاه کرد، اکثر این مهاجران خیلی خوب ادغام شده اند و اما «ما در سال های اخیر با این موج مهاجرت ها یهودستیزی زیادی را نیز به اروپا وارد کرده ایم.»
او افزود: «با این مهاجرت ها تعداد زیادی اینجا آمده اند که موقف صریح مخالف همجنس گرایی دارند و کسانی هم هستند که به حقوق زنان اهمیتی نمی دهند.»
کورتس به وضعیت شهرهای حومه فرانسه در بلجیم و کشورهای دیگر اروپایی اشاره کرد و از یک مورد قتل در پایان ماه جون در ویانا یادآور شد: «ما چندی قبل دیدم که چندین مرد افغان یک دختر ۱۳ ساله را با استفاده از مواد مخدر بیهوش نموده و به او تجاوز نمودند و بعد او را به قتل رسانیده و مثل یک جنس او را در جایی رها نموده بودند.»
او بر خواست اتریش تأکید کرد که برای حل این معضل باید امکاناتی مهیا گردد و گفت که «در صورت اخراج، اگر به کشورهای خود مهاجران ممکن نباشد، آنانرا به یک کشور سومی اخراج بتوانند.» اما در ارتباط به این تقاضای اتریش تا اکنون توافقی در سطح اتحادیه اروپا صورت نگرفته است.