صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳۱ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دو برابر شدن مرگ پناهجویان در مسیر دریایی؛ 'دولت‌های اروپایی در عملیات نجات کم‌کاری می‌کنند'

دو برابر شدن مرگ پناهجویان در مسیر دریایی؛ 'دولت‌های اروپایی در عملیات نجات کم‌کاری می‌کنند'

تحقیقات سازمان بینالمللی مهاجرت نشان میدهد آمار مرگ پناهجویانی که تلاش میکنند از مسیر دریای مدیترانه خود را از آفریقا به اروپا برسانند در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده است. در این گزارش، دولتهای اتحادیه اروپا به دلیل کمکاری در نجات پناهجویان مقصر شناخته شدهاند.
بنابر تحقیقات سازمان بینالمللی مهاجرت، افزایش تلفات پناهجویان عمدتا به دلیل ناکافی بودن عملیات جستجو و نجات از سوی کشورهای اروپایی است.
این مهاجران عمدتا در مسیر خود از دریای مدیترانه به سوی آفریقا حرکت میکنند.
بنابر این گزارش تنها در شش ماه نخست امسال دستکم ۱۱۴۶ نفر جان خود را از دست دادهاند. در نیمه اول سال گذشته میلادی ۵۱۳ مهاجر در این مسیر جان خود را از دست داده بودند.
پروژه مهاجران ناپدید شده در سازمان بینالمللی مهاجرت این آمار را گردآوری کرده است.
بر همین اساس سازمان بینالمللی مهاجرت از کشورها خواسته با افزایش تجهیزات، اقداماتی فوری برای کاهش مرگ و میر در مسیرهای دریایی به اروپا انجام دهند.
در سال ۲۰۱۹ اتحادیه اروپا گشتهای دریایی برای نجات مهاجران در دریای مدیترانه را تعلیق کرد. این تصمیم در پی آن گرفته شد که دولتهای اروپایی دچار اختلاف نظر شدند، بر سر اینکه عملیات نجات مهاجران احتمالا باعث ترغیب افراد به تن دادن به خطر این سفر دریایی، و در نتیجه افزایش قاچاق انسان میشود.
در عین حال بنابر مطالعه اخیر پروژه مهاجران ناپدید شده سازمان بینالمللی مهاجرت، در حالی که افراد بیشتری قصد عبور از این مسیر را دارند، بسیاری دیگر به کشورهایی مانند لیبی که اغلب با زورگیری، بازداشت و شکنجه روبرو هستند، برگردانده میشوند.
بنابر آمار، بیش از ۱۵۳۰۰ نفر در شش ماه اول سال ۲۰۲۱ به لیبی برگردانده شدند. این آمار تقریبا سه برابر مدت مشابه سال ۲۰۲۰ است.
علاوه بر بازگرداندن مهاجران به اردوگاههای شمال آفریقا، گروههای حامی حقوق بشر یونان را متهم میکنند هزاران مهاجرانی را که برای پناهندگی از اروپا به ساحل این کشور میرسند، بدون طی رویههای قانونی و بدون هیچ فرصتی به ترکیه میرانند. یونان این اتهام را رد میکند.
تصور می شود که شمار واقعی جانباختگان بیش از آمار رسمی باشد.
سازمان بینالمللی مهاجرت صدها گزارش در مورد غرق شدن کشتیهای فاقد سند دریافت کرده است که احتمالا تعداد زیادی از مهاجران در آن جان باختهاند.
سازمان بینالمللی مهاجرت یک سازمان بینالمللی دولتی است که برای اسکان دوباره مردمی که در طی جنگ جهانی دوم آواره شده بودند، تأسیس شد. این سازمان در ارتباط با سازمان ملل متحد فعالیت میکند.