صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شیوع بی‌سابقه کرونا در جاپان همزمان با افزایش نارضایتی‌ها از برگزاری مسابقات المپیک

شیوع بی‌سابقه کرونا در جاپان همزمان با افزایش نارضایتی‌ها از برگزاری مسابقات المپیک

     رکورد آمار مبتلایان روزانه به بیماری همهگیر «کووید ۱۹» در جاپان در حالی با شناسایی ۱۰ هزار مورد جدید شکسته شد که نارضایتی عمومی از برگزاری رقابتهای المپیک توکیو افزایش یافته است.
تنها در روز جمعه نتیجه تست کرونای ۳۳۰۰ نفر در توکیو، میزبان بازیهای المپیک مثبت بود. مقامات جاپان در واکنش به افزایش شیوع ویروس کرونا در چهار ناحیه جدید که بیشتر آنها حومه توکیو را در بر میگیرد وضعیت اضطراری اعلام کردند.
از سوی دیگر نزدیک به نیمی از ظرفیت شفاخانه های توکیو پر شده است و برخی از شفاخانه ها دیگر امکان پذیرش بیمار جدید ندارند. بیش از ۱۰ هزار نفر نیز در پایتخت جاپان به دلیل ابتلا به «کووید ۱۹» یا تماس با یک فرد مبتلا، در منازل یا هوتلها قرنطینه شدهاند.
شینگ لی تور، خبرنگار جاپانی که رقابتهای المپیک را پوشش میدهد درباره نارضایتی شهروندان از برگزاری مسابقات میگوید: «مردم فقط میخواهند که بازیها تمام شود زیرا همه این تدابیر اضطراری اعلام شده سرشار از ناهمگونی و بیعدالتی است. مردم اساسا با میزبانی رقابتها مخالف بودند زیرا احساس میکنند که به ضرر یک آدم عادی در کوچه و خیابان است.»
با این وجود برگزارکنندگان رقابتها و کمیته بینالمللی المپیک بر این باور هستند که تدابیر اتخاذ شده و ایجاد حفاظ بهداشتی به دور دهکده المپیک نتیجه بخش بوده است.
رقابتهای المپیک توکیو در حالی که این مسابقات هنوز پایان هم نیافته، به پرخرجترین دورۀ این رقابتها تبدیل شده است.
جاپان تاکنون ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر خرج برگزاری این رقابتها کرده است. این در حالی است که درآمد حاصل از برگزاری بازیها به دلیل شیوع ویروس کرونا احتمالا بسیار کمتر از پیش بینیها خواهد بود.
تاکنون ۲۷ درصد از جمعیت جاپان به طور کامل در برابر بیماری «کووید ۱۹» واکسینه شدهاند.