صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ساکنان شیخ جراح در انتظار حکم دیوان عالی اسرائیل

ساکنان شیخ جراح در انتظار حکم دیوان عالی اسرائیل

   دادگاه عالی اسرائیل امروز درباره سرنوشت ساکنان محله شیخ جراح در بیت المقدس شرقی تصمیمگیری میکند که با خطر اخراج از خانههایشان روبرو هستند، این پرونده توجه جهانی را جلب کرده گرفته است.
دادگاه روز دوشنبه به اعتراض چهار خانواده از ۷۰ خانوادهای رسیدگی میکند که به حکم دادگاه بدوی باید خانههایشان در محله شیخ جراح را تخلیه کنند.
براساس حکم دادگاه بدوی در نوامبر ۲۰۲۰، این چهار خانواده فلسطینی مجبور بودند تا ماه می خانههای خود را در منطقه شیخ جراح برای اسکان شهرکنشینان یهودی تخلیه کنند. این دادگاه زمین این خانهها را نظر تاریخی متعلق به یهودیان دانست.
این مسئله در ماه مه تنش بین اسرائیل و غزه را شعلهورتر کرد و پس از چند روز درگیری میان پلیس اسرائیل و تظاهرکنندگان فلسطینی در اعتراض به اخراج ساکنان شیخ جراح، گروه فلسطینی حماس که نوار غزه را در کنترل دارد، به تلافی "ارعاب در شیخ جراح" به بیتالمقدس چند حمله موشکی کرد.
در ۱۱ روز درگیری، بر اساس آمار سازمان ملل، دستکم ۲۵۶ نفر در غزه و ۱۳ نفر در اسرائیل کشته شدند. درگیریها سرانجام با آتشبس به پایان رسید.
از زمان حکم دادکاه بدوی در سال گذشته، ساکنان این محله بارها اعتراض کردهاند و از نهادهای حقوق بشری و تشکیلات خودگردان فلسطین خواستهاند از آنها حمایت کنند.
میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از اسرائیل خواسته ساکنان محله شیخ جراح را از خانههایشان بیرون نکند.
دفتر خانم باچله اعلام کرد که از خانه راندن فلسطینیها و اسکان یهودیان به جای آنها طبق قوانین بینالمللی ممکن است جنایت جنگی محسوب شود.
دولت اسرائیل میگوید مسئله املاک محله شیخ جراح به دولت مربوط نیست و یک دعوای ملکی خصوصی است که تصمیمگیری درباره آن بر عهده دادگاه است.
اسرائیل در جنگ سال ۱۹۶۷، شرق بیتالمقدس را اشغال و بعد در عمل آن را ضمیمه خاک خود کرد. اسرائیل بیتالمقدس شرقی را سرزمین اشغالی نمیشناسد و آن را بخشی از پایتخت خود میداند، اما بیشتر کشورهای دنیا این را به رسمیت نمیشناسند.
پس از اشغال بیتالمقدس شرقی، دو نهاد یهودی اقدام قانونی کردند تا زمینها را پس بگیرند. زمین مورد مناقشه، در نزدیکی مقبره شمعون عادل، یک روحانی بلندمرتبه یهودی در دوران باستان است. شهرکنشینان یهودی میگویند فلسطینیهای ساکن این زمینها در عمل ساکنان غیرقانونی هستند.
فلسطینیها میگویند آنها مالکان قانونی این زمینها هستند چرا که اردن پس از اینکه بیتالمقدس شرقی را سال ۱۹۴۸ اشغال کرد، مالکیت فلسطینیها بر این زمینها را تضمین کرد و آنها را آنجا اسکان داد.
فلسطینیها این حکم را بخشی از طرح گستردهتر شهرکسازی و اسکان یهودیان میدانند تا خانههای فلسطینیان را در بیتالمقدس شرقی تصاحب کنند.
فلسطینیها به بیتالمقدس شرقی به چشم پایتخت آینده کشور خود نگاه میکنند. در سال ۲۰۰۳، دو نهاد یهودی حقوق خود بر این زمینها را به کمپانی "نهالات شیمون" فروختند؛ یکی از چند سازمان مستقر در امریکا که از تلاشهای شهرکنشینهای یهودی برای نقل مکان به مناطق فلسطینینشین بیتالمقدس حمایت میکند.