صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیشتر از ۸۰۰ آتش سوزی در ایتالیا خسارت زیادی به وجود آورده است

بیشتر از ۸۰۰ آتش سوزی در ایتالیا خسارت زیادی به وجود آورده است

     در ایتالیا، نیروهای اطفائیه روزهای شنبه و یکشنبه در برابر بیش از ۸۰۰ آتش سوزی که بیشتر آنها در جنوب کشور رخ داده است، مبارزه کردند.  جنوب ایتالیا طی چند روز اخیر با موج گرمای شدید و درجه حرارت تا ۴۰ درجه مواجه شده است.
انجمن های کشاورزان مسئول این آتش سوزی ها را کسانی می دانند، که عمدا آتش زده اند. تنها در جزیره سیسلی، مقامات از ۲۵۰ آتش سوزی در روز های شنبه و یکشنبه خبر دادند. بسیاری از مناطق آپولیا، کالابریا، لاتزیو و کامپانیا نیز آتش گرفته اند.
به گفته اتحادیه کشاورزان "کولدریتی"، از آغاز سال جاری تا حال حدود ۳۰۰ آتش سوزی در جنگل ها در جزیره سیسلی ثبت شده است. این انجمن با اشاره به نقش "گرما و خشکسالی" در گسترش شعله های آتش گفت: «آتش سوزی های اخیر اما نشان داده است که جنایتکاران مسئول آتش سوزی ها اند.«
در حالی که در سیسلی در چند روز گذشته درجه حرارت ۳۹ درجه سانتی گرید و در باری در جنوب ایتالیا ۴۰ درجه اندازه گیری شده است، شمال این کشور در حال حاضر با بارندگی های شدید توأم با رعد و برق دست و پنجه نرم می کند. به گفته کولدریتی، طوفان و ژاله در تابستان امسال ده ها میلیون یورو خسارت در شمال ایتالیا ایجاد کرده است.