صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شیوع سویه دلتا در چین؛ از تمام ۱۱ میلیون جمعیت ووهان آزمایش کرونا گرفته می‌شود

شیوع سویه دلتا در چین؛  از تمام ۱۱ میلیون جمعیت ووهان آزمایش کرونا گرفته می‌شود

      توییتر اعلام کرده برای مقابله با انتشار اخبار جعلی و اطلاعات نادرست از طریق این شبکه -رسانه اجتماعی، با دو خبرگزاری مهم جهان، رویترز و آسوشیتدپرس، همکاری خواهد کرد. این دو آژانس که منبع بسیاری از اخبار رسانههای بزرگ جهان هستند قرار است به توییتر کمک کنند با مشخص کردن زمینه و پیشینه محتوایی که در قالب توییت منتشر میشود از انتشار اخبار جعلی در این شبکه اجتماعی پیشگیری و با آن مقابله کند.
توییتر امیدوار است از این طریق بتواند در برابر انتشار اطلاعات گمراهکننده اقدام کند چرا که اخیرا دوباره تقاضاها از این شبکه اجتماعی برای مبارزه با انتشار اخبار جعلی از طریق این پلتفرم بالا گرفته است.
روز دوشنبه، دوم اگست، توییتر اعلام کرد که همکاری با دو آژانس خبری رویترز و آسوشیتدپرس به این شبکه کمک خواهد کرد تا "درباره صحت و اعتبار اطلاعاتی که به سرعت در حال انتشار است" اما صحت و سقم اطلاعات مندرج در محتوای آنها مورد تردید و یا غلط است اقدام کند.
"به جای این که صبر کنیم چیزی به سرعت فراگیر و مورد توجه قرار بگیرد، توییتر با کانتکس دادن - مشخص کردن زمینه و متن اطلاعات منتشر شده- با همان شتاب همراه مکالمات عمومی و مفروضات در حال شکلگیری میشود".
در حال حاضر، راهکار توییتر برای مقابله با اخبار جعلی این است که به هنگام مواجهه با مکالمات و مباحثی که روی این شبکه به سرعت در حال انتشار و گسترش هستند و ممکن است مناقشهبرانگیز و قابل توجه باشند، تیمی از کارمندان توییتر تلاش میکنند محتوای برگرفته از منابع معتبر را همراه چنین توییتهایی کنند و امیدوار باشند همراه شدن این اطلاعات معتبر از انتشار اخبار جعلی و اطلاعات نادرست جلوگیری کند.
اکنون توییتر میگوید امیدوار است این همکاری جدید به چنین راهکاری "سرعت و ابعاد بیشتری" بدهد.
آژانسهای بینالمللی خبری رویترز و آسوشیتدپرس از منابع اصلی خبر برای بسیاری از رسانههای بزرگ دنیا از جمله بیبیسی هستند.
بنابر گفته سخنگوی توییتر، این نخستین بار است که این شبکه اجتماعی با سازمانهای خبری برای بررسی درستی اطلاعات منتشر شده روی این پلتفرم همکاری میکند.
چند ماه پیش هم توییتر با راهاندازی امکان جدیدی به نام "بِردواچ" تلاش کرد از خود کاربران و داوطلبان برای برچسب زدن به توییتهای حاوی اطلاعات نادرست استفاده کند.
اکنون قرار است این شبکه اجتماعی به طور مستقل با هر کدام از این دو خبرگزاری بزرگ همکاری کند و تمرکز این طرح هم بروی محتوای انگلیسی منتشر شده در توییتر خواهد بود. همزمان هیزل بیکر، مدیر بخش جمعآوری محتوای تولیدشده توسط مخاطبان-کاربران در رویترز گفته "صحت، اطمینان و بیطرفی" در کانون فعالیتهای روزانه رویترز قرار دارد و همین موضوع "سایق و مشوقی" است که این آژانس خبری را به مقابله با انتشار اخبار جعلی متعهد میکند.
تام جانوسزوسکی، معاون بخش توسعه جهانی آسوشیتدپرس هم با انتشار بیانیهای گفته این آژانس خبری "سابقه طولانی در همکاری نزدیک با توییتر و دیگر پلتفرمها برای توسعه روزنامهنگاری واقعیت-محور دارد".
هر دو آژانس خبری با فیسبوک هم در زمینه بررسی صحت و سقم محتوای منتشر شده در آن همکاری دارند.
یک تحقیق در سال ۲۰۲۰ نشان داد که توییتر روزانه حدود ۱۹۹ میلیون کاربر دارد و ۱۵۰۰ کارمند این شرکت هم تلاش میکنند از کیفیت و صحت محتوای منتشر شده در آن اطمینان یابند.