صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران برگزار شد

مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران برگزار شد

       مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی در حالی برگزار شد که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضور مردم در انتخابات را «خوب» توصیف کرد و ابراهیم رئیسی نیز با وجود اینکه اعلام کرد به دنبال رفع تحریمها خواهد بود گفت: «سفره مردم را به بیگانگان گره نخواهم زد.»
علی خامنهای در ابتدای سخنان خود به حضور مردم در انتخابات اشاره و تشکر کرد و گفت: «یک توطئه تحریم انتخابات از مدتی قبل در محافل دشمنان طراحی شده بود و در داخل هم برخی آن را دنبال میکردند.»
وی معتقد بود که مردم به این موضوع پاسخ قاطعی دادند و در انتخابات شرکت کردند. خامنهای حضور مردم در انتخابات را «خوب» توصیف کرد و گفت: «با توجه به اوضاع و احوال مشارکت خوبی بود و نشان دهنده حضور مردم در عرصه بود.»
این سخنان در حالی مطرح میشود که طبق نتایج نهایی اعلام شده از سوی وزارت کشور ایران، پایینترین میزان مشارکت در یک انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب ایران در انتخابات ۲۸ جوزا رقم خورد.
طبق آمارهای رسمی، ۲۸ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۴ نفر در این انتخابات شرکت کردند و میزان مشارکت مردم ۴۸.۸ درصد اعلام شد. پس از آن، مشارکت حداقلی به ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تعلق دارد که میزان مشارکت در آن ۵۰.۶۶ درصد بود.
بالاترین میزان مشارکت نیز به دوره دهم انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ بر میگردد که ۸۴.۸۳ درصد شرکت کردند.
خامنهای: دولت با همکاری مجلس به استقرار دولت سرعت دهد
خامنهای همچنین در سخنرانی خود خطاب به ابراهیم رئیسی گفت که در تشکیل دولت سرعت عمل داشته باشد: «دولت جدید با همکاری مجلس محترم به روند تشکیل و استقرار دولت سرعت ببخشند.»
وی با اعلام رضایت از فعالیت ابراهیم رئیسی در سمت رئیس قوه قضاییه گفت: «ایشان در مسئولیت قبلی حرکت مبارزه با فساد را شروع کردند، لیکن اصل قضیه اینجاست. بسترهای فساد در قوه مجریه شکل میگیرد. اینجا باید با فساد مبارزه کرد. قاچاق، سوءاستفاده از ارز و... فسادهایی است که باید با آنها مواجه شد.»
علی خامنهای در این مراسم از حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم و دوازدهم که در مراسم نیز حضور داشت تشکر کرد.
ابراهیم رئیسی: سفره مردم را به بیگانگان گره نمیزنم
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران نیز که پیش از خامنهای سخن گفت، تصریح کرد که به دنبال رفع تحریمها خواهد بود. وی با این حال افزود: «سفره مردم را به بیگانگان گره نخواهم زد.»
وی برنامه دولت خود را «تحول» نامید و گفت: «این تحول مستند است به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی.»

رئیسی تاکید کرد که ۱۰ موضوع را بهعنوان مسائلی که نیاز به حل فوری و آنی دارند شناسایی کردهاند و از امروز در دستور کار دولت است.
وی با این حال به این موارد اشارهای نداشت.
ابراهیم رئیسی با اشاره به انتخابات ۲۸ جوزا گفت: «پیام مردم تغییر وضع موجود بود. مشکلات اقتصادی و فرهنگی و بیکاری و مسکن و مسائلی که مردم نسبت به آن گله مند هستند، باید تغییر کند.»
شرط ادب و احترام این بود که من دست مبارک ایشان را میبوسیدم اما به دلیل شرایط موجود این توفیق از من سلب شد.
ابراهیم رئیسی در آغاز سخنان خود نیز ابتدا از علی خامنهای برای صحبت کردن اجازه گرفت و گفت: «شرط ادب و احترام این بود که من دست مبارک ایشان را میبوسیدم اما به دلیل شرایط موجود این توفیق از من سلب شد.»
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران در ابتدای مراسم تنفیذ گزارشی از روند برگزاری انتخابات ۲۸ جوزا ۱۴۰۰ ارائه کرد.
سپس متن حکم تنفیذ رئیس جمهور جدید از سوی رئیس دفتر علی خامنهای خوانده و به وی داده شد.
ابراهیم رئیسی در انتخابات ۲۸ جوزا طبق آرای اعلام شده ۱۸ میلیون و ۲۱ هزار و ۹۴۵ رای کسب کرد. آرای باطله در این انتخابات ۳ میلیون و ۷۴۰ هزار و ۶۸۸ رای بود که حدود ۱۳ درصد کل آرا میشود.
مراسم سوگند ابراهیم رئیسی پنجشنبه ۱۴ اسد در مجلس شورای اسلامی ایران برگزار میشود.