صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جایگاه علمی کشور

-

ارزش و ارجمندی انسان به علم و دانش بستگی دارد، اگر علم نباشد، شناخت حقیقت نیز دشوارتر می شود و از همین رو در ادیان الهی و به خصوص دین مقدس اسلام تاکید زیادی روی تحصیل علم صورت گرفته است.

اولین آیه ای که بر پیامبر گرامی اسلام نازل شد، امر به خواندن کرد و به اهمیت تعلیم و کسب دانایی تاکید ورزید و در آیات فراوان قرآن این مطلب به گونه ها و عبارات مختلف تکرار شده است. خداوند هیچگاه انسان فاقد علم و دانش را با انسان عالم مساوی نمی پندارد و در روایات، خواب عالم، عبادت دانسته شده و به دیگران دستور داده شده تا در مواجهه با مشکلات و نارسایی ها به عالمان جامعه مراجعه نمایند و از آنها کسب تکلیف کنند.در دنیای امروز همه مسایل زندگی به رشته های مختلف علوم وابسته است.

و سطح توسعه و رفاه هر جامعه به میزان سواد و کمیت متخصصان و دانشمندان آن جامعه سنجیده می شود. هر کشور و جامعه ای که از سطح فرهنگی و علمی بالایی برخوردار می باشد، زندگی همراه با امنیت، پیشرفت و ترقی و رفاه نیز خواهد داشت. پیشرفت های حیرت آور و شگفت انگیز انسان در عرصه های گوناگون علوم در عصر کنونی علاوه بر این که به پیچیدگی و ارزش انسان می افزاید، قدرت لایزال الهی را نیز به تصویر می کشد و رمز و راز خلقت را کم کم اشکار کرده و انسان متفکر را به زوایای ناشناخته عالم آگاه می سازد.

به هر حال علم و دانش، مکتب و دانشگاه و مراکز تحقیقاتی و علمی دیگر در دنیای امروز جایگاه ویژه و بالای خود را پیدا کرده است؛ اما آنچه که برای ما شهروندان افغانستانی اهمیت دارد، این است که از خود بپرسیم جایگاه کشور ما از لحاظ رتب علمی در کجای جهان قرار دارد؟ ما به عنوان انسان هایی که در قرن بیست و یکم زیست و زندگی می کنیم و به عنوان مسلمانهایی که آموزه های دینی ما تحصیل علم را برای زنان و مردان فرض دانسته است، تا چه حد به این مهم توجه کرده ایم؟

مکاتب و دانشگاه هایی ما از لحاظ کیفی و کمی در چه وضعیتی قرار دارد؟ جدا از این که گروه طالبان و برخی از متنفذین محلی، هنوز رفتن به مکتب و پوهنتون را جرم نابخشودنی می دانند، سایرین نیز در راستای گسترش معارف تلاش ویژه و قابل قدری انجام نداده است. در بسیاری از مناطق، مکتب وجود ندارد و در بسیاری دیگر اطفال مکاتب باید فرسخ ها را با پای پیاده تار سیدن به مکتب طی کنند.

فضای آموزشی و محیط آرام و مناسب مکتب و صنف های درسی، امکانات مورد ضرورت دیگر مکاتب و کمبود لیلیه برای دانشجویان، وضعیت رفاهی و غذایی لیلیه ها که محصلان بتوانند با آرامش خاطر در آن درس بخوانند، از موانع و چالش هایی اند که امروزه راه کسب علم و دانش را با دشواری فزاینده ای مواجه ساخته است. علاوه بر اینها از لحاظ کیفی نیز مکاتب و دانشگاه ها با مشکلات عدیده ای روبرو می باشند.

فقدان معلمان و استادان مسلکی، متون درسی کهنه، ناقص و ناسازگار با پیشرفت های علمی روز، نبود وسایل و لابراتوارهای مورد نیاز که به فهم بهتر دروس کمک نمایند، وضعیت مراکز آموزشی ما را اسفبار ساخته است. اگرچه در سالهای اخیر گامهای مهمی برای بهبود وضعیت مکاتب و دانشگاه ها برداشته شده، اما این تلاش ها به هیچ وجه پاسخگوی نیازها و پرسش های شاگردان مکاتب و محصلان پوهنتون ها نبوده است.

دیدگاه شما