صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان و مشکل مواد مخدر

-

مواد مخدر یکی از مشکلاتی بوده که افغانستان همواره همانند تروریزم، ناامنی، فقر و …، با آن درگیر است. تلاش های دولت و جامعه جهانی برای از بین بردن  کشت کوکنار در مدت نزدیک به هفت سال هنوز هم به نتیجه ای نرسیده است و هر از گاهی اخبار ضد و نقیضی از سوی حکومت و سازمان های بین المللی مبنی بر کاهش و یا ازدیاد تولید مواد مخدر در افغانستان منتشر می شود و همین مسئله از نگرانی های عمده جامعه جهانی در مورد افغانستان بوده است.

در بسیاری از گزارش های ملی و بین المللی از وضعیت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، موفقیت افغانستان در مبارزه با مواد مخدر زیر سوال رفته است. وزیر مبارزه با مواد مخدر در تازه ترین اظهاراتش گفته است که کارهایی که از سوی این وزارت برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان صورت گرفته، تاکنون موفق نبوده، ولی امسال این وزارت می خواهد تا بیست و پنج درصد کشت کوکنار در افغانستان را کاهش دهد.

مشکل مواد مخدر در افغانستان، علاوه بر اینکه از عمده ترین مشکلات داخلی افغانستان است، یک مشکل منطقه یی و جهانی نیز بوده و هست. واقعیت این است که مواد مخدر مراحل متفاوتی را از کشت خشخاش گرفته تا قاچاق توسط باندهای مافیایی و در نهایت به دسترس مصرف کنندگان قرار گرفتن در دورترین نقاط جهان، طی می کند و همین پروسه طولانی و پیچیده است که باندهای مافیایی مواد مخدر را در تمام کشورهای تولید کننده، ترانزیت و مصرف کننده فعال نگهداشته است.

در حالی که افغانستان تولید کننده عمده مواد مخدر در  منطقه و جهان است، اما ایران، تاجیکستان، پاکستان و کشورهای دیگر همسایه راه ترانزیت مواد مخدر به بازارهای جهانی و بعضا مصرف کننده محسوب می شوند.

بسیاری از این کشورها، همانند ایران خود به بازار پردرآمد مصرف مواد مخدر تبدیل شده و همچنین تلاش های این دولت ها نیز برای مبارزه با قاچاق و ترانزیت و مصرف داخلی مواد مخدر با چالش مواجه بوده است. همچنان که در مناطق مختلف افغانستان کشت کوکنار به صورت وسیع ادامه دارد و هزاران جریب زمین به کشت کوکنار اختصاص یافته ، در شهرها و روستاهای کشورهای همسایه همانند ایران هزاران نفر مصرف کننده انواع مواد مخدر وجود دارند و در این میان باندهای مافیایی در سطح منطقه و جهان از کشورهای همسایه برای ترانزیت مواد مخدر استفاده می کنند.

اکنون کشورهای منطقه  در یک زنجیره به هم پیوسته، با مشکل مواد مخدر مواجه اند، افغانستان در ابتدای راه به عنوان تولید کننده و کشورهای همسایه در مرحله بعدی به عنوان مصرف کننده و راه ترانزیت به کشورهای اروپایی و امریکایی قرار دارند.

توافق میان کشورهای منطقه در ایجاد مراکز جدید برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در مرزهای مشترک میان کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان گام موثری برای مبارزه مشترک منطقه یی علیه مواد مخدر خواهد بود.

رسیدن به توافق ها و برداشتن گام های عملی در مبارزه با مواد مخدر افغانستان را از وضعیت فعلی رهایی خواهد بخشید. افغانستان هرگز نمی تواند با وضعیت فعلی به یک کشور توانمند و متکی به خود عرض اندام نماید.

دیدگاه شما