صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

شنبه ۴ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نیاز جدی افغانستان به اردوی قوی

-

بحث امنیت در افغانستان پس از سال 2014 به یکی از مهمترین موضوعات ملی، منطقه ای و بین المللی درآمده و به نحوی اکثر کشورهای جهان را با خود درگیر کرده است.

جامعه جهانی با مجوز شورای امنیت ملل متحد در افغانستان نیروی نظامی فرستاد و پایگاههای هراس افکنان و شبکه های تروریستی را از این کشور برچید، اما خوشخیالی جامعه جهانی و دولت افغانستان موجب غفلت آنها از برگشت دوباره طالبان و شبکه القاعده در کشور گردید، با وجودی که در همان زمان نگرانی هایی از سوی برخی رسانه ها ابراز می شد، اما این هشدارها هیچگاه از سوی دولت و جامعه بین المللی جدی گرفته نشد. غفلت، و فقدان یک استراتژی دوامدار نظامی و امنیتی و کاستی هایی که در تاکتیک های نظامی و روند بازسازی وجود داشت، زمینه را برای ارایش دوباره طالبان در مناطق مرزی فراهم ساخت.

اکنون پس از ده سال از شکست طالبان در افغانستان، این گروه به یکی از طرف های قدرتمند در کشور تبدیل شده است، طوری که امروزه هیچگاه سخن از شکست این گروه به میان نمی آید، آنچه که به او اهمیت داده می شود این است که تحت چه شرایطی سران این گروه را به مصالحه راضی کرد. سالها تلاش مستمر و پیوسته در راستای صلح با طالبان که بخش اعظم بودجه ملی را به طور مستقیم و غیر مستقیم به خود اختصاص داده بود،

حال که انتقال مسئولیت های امنیتی آغاز شده است و قرار است تا پایان سال 2014 سربازان خارجی از افغانستان خارج شوند، پروسه امنیت افغانستان و روند صلح و مصالحه با طالبان از اهمیت ویژه برخوردار گردیده اند.

در بخش امنیت آنچه مورد توجه قرار گرفته است، آموزش، تجهیز و ارتقای قابلیت های نظامی و تخنیکی نیروهای امنیتی می باشد. اگرچه روی آموزش و تعلیم و تربیه سربازان اردو و پولیس ملی صورت گرفته است؛ اما تا رسیدن به وضع مطلوب راه درازی در پیشرو داریم. در قسمت تجهیز نیروها البته پیشرفت های قابل ملاحظه ای به مشاهده می رسد و نیروهای امینیت با سلاح های نسبتا مدرنی مجهز گردیده، ولی بازهم این تجهیزات نمی تواند پاسخگوی نیازهای امنیتی کشور باشد.

تامین امنیت خارجی ما همان حفظ استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و حراست از قانون اساسی افغانستان است. بنابر این در چنین شرایطی تصور می کنیم که ما بیش از سیصد بال انواع هواپیما ضرورت خواهیم داشت.

اکنون سوال این است که با توجه به همه این نیازها و در همه بخش ها، آیا جامعه جهانی آمادگی کمک و همکاری با افغانستان را خواهد داشت؟ به هر صورت واقعیت های افغانستان و منطقه نیازهای افغانستان را به ارتقاء ظرفیت ها و تجهیز نیروهای نظامی و امنیتی کشور را بیشتر برملا می سازد.

افغانستان باید فارغ از تجزیه و تحلیل های خوشبینانه و بدبینانه نسبت به آینده، با تکیه بر واقعیت های کنونی برای داشتن اردویی مجهز، قوی و توانمند تلاش کند. کشوری که در خط مقدم جنگ علیه تروریزم قرار دارد و ده ها هزار کشته و مجروح و آواره داشته است، نیازمندهای جدی برای اردوی قوی دارد.

دیدگاه شما