صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بازیابی هویت تاریخی افغانستان

-

یکی از اثرات ناگواری که جنگ از خود برجای می گذارد،بربادی و تخریب داشته های تاریخی از گذشتگان در جوامع است.

افغانستان در میان کشورهای منطقه از این لحاظ وضعیت نابسامانی دارد، چندین دهه جنگ و ویرانی های ناشی از آن در تمام عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نسلی را برجای گذاشت که اطلاعات و آگاهی کمی از گذشته و تاریخ کشورش می داند.

جنگ فاصله ای شد که محتویات فکری و ذهنی نسل جنگ را جز آنچه مربوط به جنگ و وحشت و بدبختی است از تاریخ و گذشته اش بی خبر گذاشته است. افغانستان در منطقه ای از جهان قرار دارد که افتخار کردن به گذشتگانشان یکی از ابزارهای فرهنگی و حتا تبلیغاتی برای ابراز وجود و افتخار و تشخص شان است. کشورهای منطقه دارای گذشته مشترک هستند ولی پس از آنکه آن سرزمین وسیع گذشته هر قسمتی به کشوری مبدل شد اکنون هر کشوری سعی دارد برای خود هویت، تاریخ و گذشته پرافتخاری داشته و به آن ببالد. اما جنگ در افغانستان در سال های گذشته نگذاشت که افغانستان به گذشته اش حتا بیاندیشد چه رسد به اینکه بتواند فعالیتی برای کشف، تحلیل و تبلیغ آن انجام دهد.

این در حالی بود که کشورهای دیگر به فعالیت های گسترده ای برای شناسایی هویت تاریخی و فرهنگی خویش پرداختند. و حتا در مواردی می خواستند به هر صورتی که امکان دارد افتخارات مشترک برای سرزمین وسیعی که در گذشته وجود داشت را به خود اختصاص می دهند و در این زمینه از وسیله ای استفاده کردند، گرچه این امر خود یک عمل منفی و ناپسند است و باعث می شود تا به جای همگرایی و اتحاد ملت ها در منطقه که از تنش ها و اختلافات در منطقه و میان ملت ها می کند، به اختلافات و افتراقات دامن می زند و به روحیه اتحاد منطقه یی که نظیر آن را در اروپا و مناطق دیگری از جهان شاهدیم لطمه می زند.

این معضل در افغانستان به دلایل مختلف حتا در میان اقوام و ولایت های ساکن در این سرزمین وجود دارد و تا هنوز به هر دلیلی که بوده، تلاشی از سوی حکومت ها برای ساختن هویت و تاریخ مشترک کاری صورت نگرفته است، امری که برای وحدت ملی بسیار ضروری است.

در چند سال گذشته، اقدامات گوناگونی از قبیل برگزاری سمینارها، بزرگداشت ها، برگزاری یادواره ها و ... از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی برگزار شده است که با وجود ناکافی بودن و محدود بودن در شهرهای بزرگ اقدامی قابل قدر و موثر برای معرفی تاریخ و گذشته افغانستان برای نسل جدید است.

دولت و البته جامعه مدنی و نهادهای فرهنگی و اجتماعی و علمی باید در جهت بالا بردن سطح آگاهی مردم افغانستان بیشترین تلاش خود را داشته باشند. بازسازی فکری و فرهنگی ذهن شهروندان در زمانی که جامعه ما مورد هجوم همه جانبه دشمنان قرار دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. دشمنان مردم افغانستان چه از طریق عملیات های انتحاری و انفجار و قتل مردم بی گناه و چه از طریق اختلاف افگنی و تفرقه اندازی و چه از طریق های  دیگر سعی دارند تا افغانستان و مردم آن را به قهقرا بکشانند.

دیدگاه شما