صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مردم باميان ازآغاز روند انتقال مسووليت امنيتى به نيروهاى افغان نگران اند

مردم باميان ازآغاز روند انتقال مسووليت امنيتى به نيروهاى افغان نگران اند

در حالى که روند انتقال مسووليت امنيتى به نيروهاى افغان در آيندۀ نزديک آغاز ميشود، مسوولان و مردم ولايت باميان، نگران اوضاع امنيتى هستند.
قرار است که مرحلۀ اول برنامۀ انتقال مسووليت از نيروهاى خارجى به نيروهاى افغان، در اوايل ماه جولاى سال جارى ميلادى، در هفت ولايت آغاز شود و تاسال ٢٠١٤ ميلادى تکميل گردد.
اين برنامه در ولايات کابل بدون ولسوالى سروبى، پنجشير، باميان و شهرهاى هرات، لشکرگاه، مهترلام و مزارشريف آغاز مى گردد و بعداً به ولسوالى ها نيز گسترش مى يابد.
باميان و پنجشير ولاياتى اند که انتقال قدرت از همينجا آغاز خواهد شد و يکماه را در بر خواهد گرفت. مسوولان امنيتى و مردم باميان ميگويند که اگر چه در اين ولايت امنيت حکمفرماست؛ اما نا امنى در ولايات همجوار ، ميتواند پس از خروج نيروهاى خارجى، بر امنيت باميان اثر ناگوار بگذارد.

جنرال محمد هاشم یاسین قوماندان زون هماهنگی نيروهاى افغان در بامیان بهآژانس خبرىپژواک گفت که هرچند بامیان وضعیت امنیتی خوب دارد ،اما از ولایات همجوار مانند سمنگان، بغلان و میدان وردگ مورد تهدید امنیتی قرار دارد .
وی افزود : ما نگران از این جهت هستيم که قرار بود یک کندک از واکنش سریع و یک کندک از اردوی ملی، قبل از انتقال مسوولیت به نیروهای افغان در باميان مستقر گردند ، اما تا هنوز هیچ اقدامی در مورد نشده است.
جنرال ياسين ميگويد که پیشنهاد دیگر آنها در مورد دوبرابر شدن پولیس بامیان بوده که آنهم فقط ٩٠ تن افزایش داده شده است، درحالیکه باید به ٤٠٠ تن افزایش داده می شد.
سمونوال جمعه گلدی یاردم قوماندان امنیه بامیان نيز ميگويد که فعلاً تعداد پوليس در اين ولايت به حدود یکهزار تن ميرسد، اما نیازمند یک کندک ازاردوی ملی وواکنش سریع با امکانات مجهز می باشد.
به گفتۀ وى، در صورت انتقال مسوولیت، مستقر شدن این دوکندک در بامیان ضروری است.

ياردم علاوه ميکند که بامیان مرزهای طولانی با ولایات همجوار خود دارد و با درنظر داشت نا امنى در ولايات همجوار، نمى توان گفت که پس از انتقال مسووليت ، بر اوضاع امنيتى باميان اثر بد نخواهد داشت.
اما وزارت دفاع ملى ميگويد که نيروهاى امنيتى افغان، آماده گى دارند تا مسووليت انتقال امنيت را در وقت معين در اين ولايات به دوش بگيرند.
ظاهر عظيمى سخنگوى وزارت دفاع در کنفرانس خبرى هفتۀ گذشته گفت که مردم بايد هيچ ترديدى در مورد انتقال قدرت نداشته باشند و اين روند دروقت معين آن آغاز ميگردد.
وى مى افزايد که ظرفيت هاو توانايى که وجود دارد، اردوى ملى را مطمئن مى سازدکه در روند انتقال مسووليت هاى امنيتى به نيروهاى افغان، هيچ چالشى وجود نخواهدداشت. شمار عساکر اردوی ملی از ١٥٠ هزار و سربازان پوليس از ١٢٠ هزار افزايش يافته است.

اما عبدالله برات یکتن ازمسوولين نهاد جامعۀ مدنی در بامیان ميگويد: رفتن خارجیها از افغانستان به نفع مردم نیست وافغانستان در حالت اولیه؛ یعنی زمان جنگ هاى داخلى بين تنظيم ها و گروه ها برخواهد گشت .
وی ادعا ميکند که در افغانستان، ملت سازی نشده و افغانها یک ملت نیستند . اقوام مختلف اند که هیچ قومی برقوم دیگر اعتماد ندارد .
اين فعال نهاد جامعۀ مدنى به اين نظر است که اگر کندک های پولیس واردوی ملی در بامیان مستقر گردند بازهم در بین شان افراد نفوذی طالبان وجود خواهند داشت وبامیان را نا امن خواهند کرد .
درعين حال، محمد رضاى ٣٥ ساله دکاندار در بازار بامیان به این باور است که اگر نیروهای خارجی، از آنجا بروند بزودی وضعیت امنیتی خراب خواهد شد .
او ميگويد: قبلاً که خارجیها نبودند در افغانستان جنگ بود وبا رفتن آنها دوباره جنگ هاى داخلى شروع خواهد شد.

مرضیه یکی از فرهنگیان بامیان نيز به این نظر است که انتقال مسوولیت به نیروهای افغان بخصوص در بامیان که ولایت امن است هم به ضرر حکومت است وهم به ضرر مردم .
وی مى افزايد که هنوز مسوولیت انتقال نیافته است که مسیر های بامیان، از طریق ولايات میدان وردگ وپروان در بدترین وضعیت قرار گرفته واگر مسوولیت انتقال يابد، همه روزه شاهد کشتار وقتل مردم بیگناه مانند جواد ضحاک رئيس شورای ولایتی بامیان خواهند بود.
رئيس شوراى ولايتى باميان به تاريخ ١٤ جوزا؛ از کابل به طرف بامیان در حرکت بود که در ولسوالى سیاه گرد پروان، توسط طالبان مسلح ربوده شد و سه روز بعد جسدش با دو تن ديگر در محل دريافت شد و طالبان مسووليت قتل او را بدوش گرفتند.

بعداً مردم دست به اجتماعات و تظاهرات زدند وبازار باميان براى چند روز بسته شد و اين حرکات شان، اوضاع اجتماعى و روزمره را مختل ساخت.
در اين تظاهرات ، طى قطعنامه اى، از قوتهای آيساف خواسته شده بود که در مورد خروج شان تجدید نظر نمایند وخواهان آن بودند که باید نیروهای بین المللی همچنان در افغانستان باقی بمانند .
محمد صادق علی یار یکتن از علمای دين در باميان ميگويد: (اگر نیروهای امنیتی بتوانند وظیفه خارجی ها را بخوبی به پیش ببرند خواست همه مردم افغانستان است وانتقال مسوولیت خوب خواهد بود، اما اگر نتوانند که نیروهای امنیتی این وظیفه را به پیش ببرند کشور بسوی هرج ومرج به پیش خواهد رفت.

به گفتۀ وى، حکومت برای بار اول بامیان را مورد آزمایش قرار داده وکامیابی وناکامی خود را بر این ولایت آزمایش میکند ، درحالى که آسیب پذیری آن متوجه شهروندان بامیان میگردد.
على يار گفت که از همین حالا مخالفان مسلح دولت، روحیه گرفته که حتی در نزديک ارگ ریاست جمهوری حوزه امنیتی را هدف قرار میدهند وحملات زنجیره ای را براه انداخته اند.
در حملۀ مسلحانه و انتحارى دسته جمعى، چهار روز قبل بر حوزۀ اول امنيت شهر کابل در جادۀ مندوى، پنج فرد ملکى و چهار نيروهاى امنيتى کشته شدند و ١٢ تن جراحت برداشتند.
موصوف ميگويد که با این ضعف دولت، انتقال مسوولیت به نیروهای امنیتی افغان نه تنها برای بامیان بلکه برای کل کشور مشکلساز خواهد شد.

اما حبیبه سرابی والی بامیان، از روند انتقال قدرت استقبال و برای مردم بامیان اطمینان ميدهد که در این پروسه نیروهای آيساف جایش را برای قوتهای افغانی خالی خواهد کرد واین انتقال شامل تيم بازسازى ولايتىPRTها نمى گردد .
وى مى افزايد که پی آرتی بامیان تا دوسال دیگر در بامیان باقی خواهد ماند ودر بخش های بازسازی مردم را کمک خواهد کرد.
جوزف بلاتس سخنگوى نطامى آيساف در نشست خبرى هفتۀ گذشته نيز گفت که انتقال قدرت نخست در ولايات پنجشير و باميان صورت ميگيرد،اما پى آر تى دراين دو ولايت ؛ بعداز روند انتقال مسووليت بسته نخواهندشد. بلکه دربخش ارتقاى ظرفيت نيروهاى افغان، کار خواهند کرد.

بلاتس ميگويد که سعى ميشود که بعدازانتقال قدرت( پى آرتى) بر ارتقاى ظرفيت نيروهاى افغان کارکنند تا نيروهاى افغان بتوانند ،مسووليت پى آرتى وپروژه هاى انکشافى را به عهده بگيرند.
مسوولين آيساف وناتو تاکيد ميکنند که روندانتقال مسووليت امنيت به نيروهاى افغان در وقت معين آن آغاز ميشود وهيچ تاثيرمنفى بر وضعيت امنيتى درافغانستان ومنطقه نخواهد داشت.
در حال حاضر، ١٤٠هزارعسکر خارجی در افغانستان مستقراند که تقريباً يکصد هزار آنها امريکايی می باشند.(پژواک)