صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیته مصونیت خبرنگاران افغان: طالبان خبرنگاران تحت فشار و ارعاب قرار می‌دهد

کمیته مصونیت خبرنگاران افغان:  طالبان خبرنگاران تحت فشار و ارعاب قرار می‌دهد گزارش: محمد حسین انصاری

کمیته مصونیت خبرنگاران افغان میگوید که طالبان در دو هفته گذشته اقدامات خشونت بار، ارعاب و فشار علیه شماری زیاد خبرنگاران را انجام داده است.
این نهاد روز پنجشنبه 21 اسد با نشر اعلامیهای گفته است که این گونه برخورد و عملکرد [طالبان] در برابرخبرنگاران را  به شدت محکوم میکند.
در اعلامیه نوشته شده: 1 آگست 2021 شکیب شمس خبرنگار محلی سلام وطندار و ستوری کریمی خبرنگار آژانس پژواک هنگامی که مشغول پوشش خبری خط نخست نبرد نیروهای امنیتی و مردمی هرات و طالبان در منطقه جنوب غربی هرات بودند، چند فیر بر موتر حامل شان از سوی افراد متعلق به گروه طالبان صورت گرفت و متعاقباً توسط این گروه بازداشت شدند. پس از بازداشت، مشروط بر مصاحبه با قوماندان طالبان آن محل و نشر آن از سوی آن دو خبرنگاران، آزاد شدند.
همچنین در 3 آگست 2021 میوند میرنی، مسئول برنامههای سیاسی رادیو و تلویزیون در هلمند در مسیر راه هلمند- کندهار از سوی طالبان بازداشت شد و پس تلاشهای کمیته، دوباره رها شد. در تاریخ 8 آگست 2021 صفت الله زاهدی، مسئول رادیو محلی سکون در هلمند، از سوی صفحات منسوب به طالبان به اتهام تبلیغ به نفع حکومت تهدید به مرگ شد. همچنان در عین روز، نعمت الله همت، مسؤول نشرات رادیو بُست در هلمند، به خاطر نشر مطلبی در مورد باز شدن آب بند کمال خان به ایران در ولسوالی ناوۀ هلمند از سوی طالبان بازداشت شد و تا الحال در بند به سر میبرد.
کمیته میگوید که در تاریخ 8 آگست، توفان عمری، صاحب امتیاز و مسئول رادیو صدای پکتیا و سارنوال نظامی در قرارگاه بگرام، در ولسوالی ده سبز کابل ترور شد. هر چند علت قتل وی نامعلوم عنوان شده است، این در حالی است که طالبان هر از گاهی متهم به ترور قاضی و سارنوالی در این مسیر شده اند.
کمیتۀ مصونیت خبرنگاران به این باور است که هر نوع قتل، تهدید، بازداشت خودسرانه و سایر خشونتها علیه خبرنگاران از مصادیق تعرض به آزادی بیان پنداشته شده و بر بنیاد موازین اسلامی، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی، کنوانسیون های چهارگانۀ ژنو، ممنوع بوده و طبق اساسنامۀ روم، از جمله جرایم بین المللی پنداشته می شود.
در اعلامیه آمده که چنین خشونت ها در تضاد آشکار با اظهاراتی است که از مجاری رسمی از سوی گروه طالبان همواره نشر و پخش میشود.  به نقل از اعلامیه؛ ادامۀ چنین وضعیت افزون بر تأثیرگذاری منفی بر جامعۀ رسانهای، سبب منزوی شدن هر چه بیشتر گروه طالبان نزد جامعۀ رسانهای کشور میشود. این باید تفهیم شود که آزادی بیان با انتقادپذیری، دگراندیشی، نشر واقعیتها هرچند خلاف میل گروههای درگیر جنگ، معنا پیدا میکند. مقصد از نشر واقعیتها، واقعیات و حوادثی است که وجود خارجی و عینی دارد نه آنچه طرفهای درگیر خوش دارند که چنین یا چنان باشد.
کمیتۀ مصونیت خبرنگاران از طالبان می خواهد که از تداوم چنین رفتارهای خشونت آمیز در برابر خبرنگاران دست بردارند تا باشد خبرنگاران در فضای امن و بدور از خشونت و تعرض به کارخبرنگاری بپردازند.
همچنان کمیته از سازمان ملل متحد و جامعۀ جهانی میخواهد که در خصوص تداوم چنین وضعیت در برابر رسانهها فشارهای دیپلوماتیک خود را در برابر ناقضان حق آزادی رسانه ها بیشتر کنند تا باشد آزادی بیان و رسانه ها و توسعه رسانهای به عنوان بزرگترین دستاورد دو دهه گذشته در کشور بیشتر از این آسیب نبیند.