صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور کشور: تلاش می‌کنم از بی‌ثباتی و خشونت جلوگیری کنم

رئیس جمهور کشور: تلاش می‌کنم از بی‌ثباتی و خشونت جلوگیری کنم

محمداشرف غنی، رئیس جمهور کشور در پی شدت درگیریها، میگوید که با مشورت بزرگان تلاش میکنم که از گسترش بیثباتی و خشونت جلوگیری کنم.
آقای غنی روز شنبه 23 اسد با نشر پیامی گفت: «میدانم که از حال و آیندهتان نگران هستید. تمرکز بیشتر من اینست تا از گسترش بیشتر بیثباتی، خشونت و آوارگی مردمم جلوگیری کنم.»
او افزود که در وضع فعلی «انسجام دوباره نیروهای نیروهای امنیتی و دفاعی» اولویت دولت است و در این زمینه اقدامات جدی روی دست است.»
رئیس جمهور کشور در این پیام ویدیویی که حدود دو و نیم دقیقه است، گفت، به عنوان رسالت تاریخی تلاش میکنم تا نگذارم که جنگ تحمیل شده بیشتر از این موجب کشتار افراد بیگناه، از دست رفتن دستآوردهای 20 ساله شما، تخریب تأسیسات عامه و بی ثباتی دوامدار شود.
او گفت: « به همین خاطر جلسات مشورتی گسترده را در داخل دولت با بزرگان و رهبران سیاسی، نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان و همکاران بین المللیام آغاز کردهام و این جلسات با سرعت جریان دارد و به زودی نتایج آن با شما شریک خواهد شد.»
آقای غنی در این پیام ویدیویی همچنین به خانوادههای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که در جنگ جاری جانشان را از دست دادهاند، تسلیت گفت. او گفت دولت تلاش میکند به آوارگان جنگ رسیدگی لازم صورت بگیرد.
این پیام در حالی منتشر میشود که گروه طالبان مرکز چندین ولایت کشور را تصرف کرده است و جنگ بر سر مراکز شماری از ولایتها جریان دارد. از سوی دیگر گفتگوهای صلح در دوحه پایتخت قطر جریان دارد و جامعه بینالمللی نیز در تلاش است که گفتگوهای صلح نتیجه بخش شود. جامعه بینالمللی همچنین به گروه طالبان هشدار داده است که حکومتی که از طریق زور به قدرت برسد، را به رسمیت نمیشناسد.