صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نرخ دالر در برابر پول افغانی بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است

نرخ  دالر در برابر پول افغانی بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است

در شهر کابل، امروز نسبت به شنبه گذشته در کنار افزایش قیمت آرد، روغن، چای سیاه و چای سبز؛ ارزش دالر در برابر افغانی، بیش از ۱۰  درصد افزایش پیدا کرده است.
حاجى حسين مالک صرافى «صداقت» در سرای شهزادۀ شهرکابل، به آژانس خبری پژواک گفت که امروز ۲۳ اسد،  ارزش خريد يک دالر امريکايی ۸۸ افغانى می باشد و هزار کلدار پاکستانی۵۰۰ افغانی تبادله می شود.
این درحالیست که در ۱۶اسد، ارزش خريد يک دالر امريکايی، ۷۰،۷۹ و هزار کلدار پاکستانی ۴۹۰ به افغانى تبادله می شد.
احمدشاه یک تن از صرافان دراین سرای گفت که تا ساعت یک  بعد از ظهر،  ارزش خريد يک دالر امريکايی، به ۹۰  افغانی رسیده بود؛ اما اکنون که ساعت ۲:۳۰ می باشد، ارزش خريد يک دالر امريکايی ۸۸ افغانى می باشد.
موصوف گفت که به دلیل بدتر شدن وضعیت امنیتی کشور، مردم سراسیمه شده، پول های افغانی شان را به دالر تبدیل و برخی هم از این کشور فرار می کنند. به گفتۀ وی؛ با افزایش خریداری دالر در بازار اسعار، ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی پایین آمده است. در بین مواد غذایی قیمت آرد، روغن وچای افزایش یافته است.
زمری صافی رئيس انجمن تاجران مواد خوراکه درشهر کابل، گفت که امروز ۱۶ اسد نسبت به شنبۀ گذشته، قیمت ٤٩ کيلوگرام آرد قزاقی از۱۸۰۰ به ۲۰۰۰  افغانى، ١٦ لیتر روغن مالیزیایی از ۱۹۵۰ به ۲۱۰۰افغانی، يک کيلوگرام چاى سياه افريقايى از ۳۳۰ به ۳۶۰ افغانى و یک کیلوگرام چای سبز اندونیزیایی از ۳۰۰ به ۳۲۰ افغانی افزایش یافته است.
موصوف افزود که افزایش نرخۀ گذشته قیمت فروش عمدۀ ٤٩کيلوگرام بورۀ هندى ۲۳۸۰ افغانی، و قیمت ٢٤ کيلوگرام برنج سيله اول پاکستانى ۲۴۰۰ افغانی می باشد.
قيمت فروش پرچون بعضى مواد با قیمت فروش عمدۀ آن، در برخى موارد تفاوت اندک؛ اما در برخی موارد تفاوت زياد دارد.
حامد صوفى زاده از پرچون فروشان مواد خوراکى در مارکيت مواد خوراکه فروشى دهن باغ شهرکابل، گفت که امروز قیمت فروش پرچون٤٩ کيلوگرام آرد قزاقى۲۰۵۰افغانی، قیمت٢٤ کيلوگرام برنج سيله اول پاکستانى ۲۴۳۰ افغانى، قیمت ٤٩ کيلوگرام بورۀ هندی ۲۴۰۰ افغانى، ١٦ لیتر روغن مالیزیایی ۲۱۵۰ افغانى، يک کيلوگرام چاى سبز اندونيزيايى ۳۵۰ افغانى و یک کیلوگرام چای سیاه افریقایی ۳۷۰ افغانى مى باشد. قیمت طلا نیز ثابت مانده است.
محمد جاوید از طلافروشان در بازار لیسه مریم شهرکابل، گفت که امروز چون شنبه گذشته، قیمت يک گرام طلاى عربى عيار ٧٥٠، مبلغ ۳۶۵۰ افغانى و یک گرام طلای روسی عيار ٥٨٥، مبلغ ۲۹۵۰ افغانى است.
موصوف افزود که تغییر قیمت طلا در بازارهای شهر کابل، ارتباط به تغییر قیمت آن در بازارهای جهانی دارد. قیمت موادنفتی بدون تغییر باقی مانده است.
يک تن از کارکنان تانک تيل “هاشمی” در چهار راهى تایمنی شهرکابل، گفت که امروز چون شنبه گذشته، يک ليتر پترول را ۶۵ افغانی و یک لیتر دیزل را  ۵۵  افغانی می فروشد. قیمت گازمایع همچنان ثابت است.
محمد شریف از گازفروشان در ساحۀ کلوله پشتۀ شهرکابل، گفت که امروزچون شنبه گذشته، قیمت يک کيلو گرام، گاز مايع۷۰ افغانی می باشد.