صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شدت جنگ و افزایش بیجاشدگان؛ یک کمپ برای اسکان موقت بیجاشدگان در کابل ایجاد ‌می‌شود

شدت جنگ و افزایش بیجاشدگان؛  یک کمپ برای اسکان موقت بیجاشدگان در کابل ایجاد ‌می‌شود

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث همزمان با افزایش حملات گروه طالبان بر شهرها، اعلام کرده است که قرار است تا یک کمپ برای اسکان موقت بیجا شدگان در کابل ایجاد شود.
این وزارت روز سهشنبه، 19 اسد گفته است که کمیته اضطرار متشکل از وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان و ولایت کابل، کار را روی ایجاد این کمپ در یکی از نقاط شهر کابل آغاز کردهاند و قرار است تا یک هفته دیگر آماده بهره برداری شود.
غلام بهاوالدین جیلانی، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، در یک نشست خبری در کابل گفت که روند رسیدگی عاجل به خانوادههایی که عمدتا در ساحه سرای شمالی و پارک شهر نو کابل تجمع کردهاند، از روز گذشته آغاز و تا نیمههای شب گذشته ادامه یافته است.
به گفته او، درحال حاضر ظرفیت توزیع ۳ تا ۵ هزار خیمه برای خانوادههای بیجا شده واجد شرایط در کمپ مورد نظر وجود خواهد داشت.
آقای جیلانی گفت: «در جریان دوماه اخیر، بیش از ۶۰ هزار خانواده در ولایتها از اثر تشدید جنگ بیجا شدهاند که برای ۵۳ هزار خانواده، کمکهای اضطراری توزیع شده است.»
وی همچنان گفت که شمار خانوادههایی که اخیرا از اثر «جنگهای خانمان سوز دشمنان افغانستان» بهخصوص در شمال کشور، از خانههایشان آواره شده و به کابل پناه آورده اند تا اکنون به ۱۷ هزار رسیده است.
آقای جیلانی در مورد رسیدگیها به بیجا شدگان دو ماه اخیر در سراسر کشور، ابراز نگرانی کرده و گفت که «ممکن است رقم خانوادههای بیجا شده اخیر در کابل، به ۳۰ هزار برسد.»
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در همین حال از سازمانهای بین المللی درخواست کرد که ضمن همکاری با دولت افغانستان برای رسیدگی به نیازهای بیجا شدگان داخلی، از طالبان بخواهند تا برای جلوگیری از بیجاشدگی گسترده خانوادهها، مظالمشان را بر مردم در نقاط زیر تصرف خود کاهش دهند.
در همین حال امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور میگوید: «بخاطر رسیدگی به درد و رنج هموطنان آواره و بیجا شدهی ما که از ظلم، وحشت، قتل عام، تجاوز به عفت و ناموس، عدم حرمت به حریم خصوصی، باجگیری و انتقام کتلوی توسط طالبان به شهرها و بهخصوص کابل پناه آوردهاند، دست به کار استیم.»
آقای صالح افزوده که از تمام امکانات دولتی و بسیج منابع بینالمللی، بخاطر رسیدگی بهتر و اساسی به بیجا شدگان استفاده خواهند کرد.
از دو ماه به این سو، جنگجویان گروه طالبان دهها ولسوالی را تصرف کردهاند و به مرکز برخی از ولایت نیز رسیدهاند؛ این گروه با تصرف ولسوالی به گفته کمیسیون حقوق بشر افغانستان، مرتکب جنایت جنگی نیز شده است. در اخرین مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که جنگجویان گروه طالبان با کشتن حدود 37 غیرنظامی در ولسوالی مالستان ولایت غزنی، مرتکب جنایت جنگی شدهاند.