صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جنگ افغانستان؛ کانادا ۲۰ هزار پناهجوی جدید افغان را می‌پذیرد

جنگ افغانستان؛ کانادا ۲۰ هزار پناهجوی جدید افغان را می‌پذیرد

دولت کانادا اعلام کرد که ۲۰ هزار نفر از افغانهایی را که براثر جنگ افغانستان، جانشان در خطر است، پناه و اسکان میدهد.
جاستین تردو، نخست وزیر کانادا در توییتی نوشت: «چنان که اوضاع در افغانستان رو به وخامت و جان افغانها در خطر است. برای کمک به آنها، ما برنامه اسکان مجدد خود را گسترش میدهیم و قصد داریم ۲۰۰۰۰ افغان آسیب پذیر را اقامت دهیم و طی مراحل این روند را تسریع کنیم.»
دولت کانادا اعلام کرده که از وخامت اوضاع در افغانستان و خطرات ناشی از آن برای بسیاری از افغانهای آسیبپذیر نگران هستند.
در اعلامیه دولت کانادا آمده که برنامه مهاجرت ویژه کانادا قبلاً نیز شمار زیادی از افغانها را به کانادا آورده است. در این اعلامیه آمده: «تیمهای ما در آنجا و اینجا و در سراسر جهان به طور بیوقفه کار میکنند تا هرچه بیشتر مردم را به امنیت برسانند.»
بیانیه میافزاید: «طی چند هفته گذشته ، شاهد سرازیر شدن دیدگاههای مثبت کاناداییها در سراسر کشور بودیم که مشتاق باز کردن خانهها و قلب خود هستند. این حمایت پرشور همچنان تلاشهای ما را هدایت میکند تا به شمار بیشتر پناهندگان افغان در کانادا پناه بدهیم.»
کسانی در پروژهها و اهداف کانادا در افغانستان کار کردهاند و همچنین اسکان صدها تن از افراد اقلیت مذهبی سیک و هندو که در خطر آزار و اذیت در افغانستان قرار دارند، نیز مشمول این برنامه هستند. کانادا قبلا نیز پذیرش پناهجویان در مقیاس کلان را داشته است. برخی شهروندان کانادایی نیز از این اقدام دولت کانادا حمایت میکنند.
مارکو مندیچینو، وزیر مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا گفت: «اعطای پناهندگی به آسیب پذیرترین افراد جهان نشان میدهد که ما به عنوان کانادایی به ویژه در مواقع بحرانی چه کسی هستیم.» او افزوده که «اوضاع در افغانستان دلخراش است و کانادا بدون اقدام نخواهد ماند.»
مارک گرانیو، وزیر امور خارجه کانادا نیز گفته که وضعیت وضعیت امنیتی افغانستان را به دقت زیر نظر دارند.
او افزوده که ما «مدیون» همکاران افغان خود هستیم و به تلاش خود برای حفظ امنیت آنها ادامه میدهیم. جزئیات بیشتر درباره چگونگی اقدام متقاضیان نشر نشده است. در سالهای گذشته نیز، کانادا شمار زیاد پناهجوی سوری را پذیرفته است.
در همین حال، سازمان ملل نیز از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که وضعیت در حال خارج شدن از کنترل است و عواقب آن برای غیر نظامیان ویرانگر خواهد بود.
سازمان ملل از کشورهای همسایه افغانستان نیز خواسته که مرزهای خود به روی پناهجویان افغان را باز نگه دارند.
با ادامه تسلط بیشتر طالبان بر افغانستان، جان افغانها در معرض تهدید قرار گرفته و بسیاری از آنها در حال حاضر از این کشور فرار کرده اند. در همین حال، روز گذشته، طالبان نیز بیانیهای ۱۳ مادهای نشر کرده کرد.
در بیانیه طالبان مدعی شده که این گروه «عفو عمومی اعلان» کرده، و «هیچ کسی باید در این مورد نگرانی نداشته باشد».
اما بسیاری بر این تعهد طالبان باور ندارند و از قدرت گرفتن این گروه احساس خطر جدی میکنند.