صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رهبران شمال در برابر طالبان مقاومت می‌کنند؛ قول اردوی 209 شاهین بسیج مردمی را تجهیز می‌کند

رهبران شمال در برابر طالبان مقاومت می‌کنند؛ قول اردوی 209 شاهین بسیج مردمی را تجهیز می‌کند

شورای نظامی در مزار شریف اعلام کرده است که نیروهای مقاومت و بسیج مردمی در شمال کشور به رهبری عطا محمد نور و نظارت مارشال عبدالرشید دوستم فعالیت خواهند کرد.
جلسه شورای نظامی متشکل از مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان؛ سترجنرال عطامحمد نور، رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان؛ عبدالله عباد، معاون شورای امنیت ملی؛ محمد فرهاد عظیمی، والی بلخ؛ فرمانده قول اردو209 شاهین؛ نمایندگان احزاب مختلف در بلخ و برخی از نهادهای امنیتی و دفاعی در ولایت بلخ بود.
در ختم این جلسه که روز جمعه 22 اسد در مزار شریف برگزار شد، فیصله شد که تمام نیروهای مقاومت و بسیج مردمی تحت قیادت و رهبری جنرال عطامحمد نور و نظارت مارشال دوستم انجام شود.
در فیصله نامه هشت مادهای، نوشته شده که مارشال دوستم از تمامی عملیاتها و خطوط جنگی نظارت میکند و مشورههای لازم را برای نیروهای میدهد.
قرار است طبق فیصله، یک مراکز سوق اداره، در شرق و غرب شهر مزار شریف جهت کنترول نیروهای در همان سمت ایجاد شود.
همچنین گفته شده که قول اردوی 209 شاهین، ریاست امنیت ملی بلخ و قومندانی امنیه ولایت بلخ تمام تجهیزات و امکانات موجود را در دسترس نیروهای جنگی اعم از بسیجی و دولتی قرار دهد و در خصوص حمایت، تجهیز و اکمال آنها اجراات خواهند کرد.
در فیصله نامه نوشته شده که احزاب مختلف که در ساحههای جنگی برایشان داده شده، هر کدام به حد توانایی نیروی ریزرف خود را ایجاد و به حالت آماده باش، قرار خواهند گرفت.
شورا همچنین فیصله کرده است که تمامی قطعات جزوتامها به حالت آماده باش قرار داشته و در هر نقطه آسیبپذیر میشود، به حمایت نیاز است همکاری خواهند کرد.
این فیصله در حالی انجام میشود که یک منبع آگاه از ریاست جمهوری میگوید که در جلسه شورای امنیت نیز تصمیم گرفته شد تا قول اردوی 209 شاهین نیروهای مقاومت مردمی را تجهیز کند.
گروه طالبان در دو هفته اخیر توانسته مراکز 13 ولایت را به کنترول خود درآورد و جنگ به شدت در شماری از شهرهای کشور جریان دارد.