صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قضیه اختطاف بانو علی‌خیل همچنان گنگ است؛ هیات افغانستان از اسلام‌آباد دست خالی برگشت

قضیه اختطاف بانو علی‌خیل همچنان گنگ است؛  هیات افغانستان از اسلام‌آباد دست خالی برگشت

وزارت خارجه افغانستان میگوید که قضیه ربودن سلسله علیخیل دختر نجیبالله علیخیل سفیر افغانستان در اسلام آباد همچنان گنگ است و مقامهای پاکستانی در این مورد با وزارت خارجه همکاری لازم را نکرده است. این وزارت سهشنبه 19 اسد با انتشار خبرنامهای میگوید که هیاتی از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان اخیرا در پیوند به قضیه اختطاف و شکنجه دختر سفیر افغانستان در اسلامآباد، به پاکستان سفر کرده بود.
این وزارت میافزاید که یافتههایی را که حکومت پاکستان به این هیات شریک ساخته است، کافی نبوده است.
در خبرنامه وزارت خارجه علاوه شده است:«در جریان این سفر، جانب پاکستان پیرامون قضیه بعضی معلومات و یافتهها را با هیات افغانستان در میان گذاشت. اما اظهارات مقامات پاکستانی بیانگر روایت متفاوتی از قضیه بوده و متاسفانه به مسائل اساسی از جمله چگونگی وقوع حادثه و شناسایی عاملان آن، معطوف نبود.»
اعلامیه نارضایتی جدی وزارت خارجه کشور را از اقدامات ناچیز حکومت پاکستان در خصوص قضیه خانم علیخیل نشان میدهد.
وزارت خارجه تصریح میکند:« طبق توافقی که در روز نخست دیدار هیاتهای دو طرف در اسلامآباد به میان آمده بود، هیات کشور از مقامات پاکستانی خواست تا برای بررسیهای بیشتر تخنیکی، جانب پاکستان همه معلومات مرتبط به قضیه اختطاف را  با جانب افغانستان در میان گذارند. اما متأسفانه این اطلاعات در دسترس هیات قرار داده نشد.»
در خبرنامه آمده است که مدارک شفاخانه و گزارشهای طبی و سایر شواهد دستداشته بهصورت واضح بیانگر آناست که بانو سلسله علیخیل ربوده و شکنجه شده بود.
طبق این خبرنامه حکومت افغانستان آمادگی تام دارد تا عاملان قضیه خانم علیخیل شناسایی و مورد پیگرد قرار گیرند. وزارت خاجه کشور در این خبرنامه با تاکید از حکومت پاکستان خواسته است تا در مورد شناسایی و محکمه عاملان این قضیه جدیت لازم به خرج دهد.
سلسله علیخیل دختر نجیب الله علیخیل سفیر افغانستان در اسلام آباد به تاریخ 25 سرطان مطابق 16 جولای، در اسلام آباد پایتخت پاکستان ربوده شده بود که بعد از چند ساعت رها گردید. خانم علیخیل مدعی است که در این مدت مورد شکنجه قرار گرفته و طبق معلومات وزارت خارجه کشور اسناد طبی نیز نشان میدهد که خانم علی خیل مورد آزار و شکنجه قرار گرفته بود.