صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افزایش مرگ و میر مادران و کودکان در دایکندی

افزایش مرگ و میر مادران و کودکان در دایکندی

شماری از مردم دایکندی می گویند که نبود خدمات صحی مناسب و قابله های زن در این ولایت، سبب شده است که مرگ و میر مادران و کودکان افزایش یابد.
به گفته آنان،با آنکه حمایت ازطفل و مادردراولویت های کاری وزارت صحت عامه افغانستان قراردارد، ولی تا هنوزهم دربسیاری از ولسوالی های ولایت دایکندی زنان توسط دایه های محل بصورت سنتی زایمان داده میشوند.
گلبخت یکی از زنان قریه جوقلک ولسوالی سنگ تخت و بندر ازنبود قابله های مسلکی، دراین ولسوالی شکایت دارد.

وی در گفتگویی به آژانس خبری وخت گفت: هیچ داکتر و قابله زن، دراین ولسوالی وجود ندارد و ما مجبور هستیم که مشکلات مان را پیش طبیبان سنتی و پیر زنان قریه حل کنیم.
علیخان هوشمند که خانمش را جهت معاینه ازقریه کورگه ولسوالی خدیر دایکندی به شفاخانه ولایتی این ولایت آورده است نیز به آژانس خبری وخت گفت:
درشفاخانه مرکزی ولایت دایکندی، هم داکتر زن پیدا نیمشود و زنان از این ناحیه دچار مشکلات زیادی هستند.

در همین حال روشن اختیاری رییس شورای اجتماعی زنان دایکندی وضعیت صحی زنان دایکندی را اسفبار خوانده و علاوه کرد:
زنان مرکز دایکندی نیزبه قابه دسترسی ندارند و درشهر نیلی مرکز این ولایت، زنان بصورت سنتی ولادت داده میشوند.

در عین حال حوا رضایی رییس امور زنان ولایت دایکندی به آژانس خبری وخت گفت:
عدم آگاهی دایه های محلی ازمراقبت های قبل و بعد از ولادت، باعث شده است که مرگ ومیر مادران و اطفال دراین ولایت افزایش یابد.
درخور آوریست که علی رغم تلاش های خبرنگار آژانس خبری وخت، زمینه ارتباط با مسوولین ریاست صحت عامه دایکندی مساعد نگردید.

گفته می شود که در ولسوالیهای کیتی، کجران، خدیر، سنگ تخت و بندراین ولایت حتا یک قابله زن هم وجود ندارد تا به زنان این ولسوالی ها رسیدگی نماید.
گفتنی است که در سراسر ولایت دایکندیِ حدود 600هزار نفوس فقط 3 شفاخانه و24 کلینیک صحی فعال میباشند که درآنها 12 داکتر و 68 نرس مشغول فعالیت هستند.(وخت)