صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۴ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ایران برق ولایت نیمروز را قطع کرده است

ایران برق ولایت نیمروز را قطع کرده است

مسوولين محلى ولايت نيمروز، از قطع جريان برق توسط ايران، خبر ميدهند، و مردم از اين ناحيه با مشکلات گوناگون مواجه شده اند. زمری هلالی آمر برق ولایت نیمروز، گفته که مسوولين محلی برق ایران، از شش روز به اینطرف جریان برق را در یکی از لینهای تمدیدشده به ولایت نیمروز، قطع نموده اند. به گفتۀ هلالى به اساس قرارداد عقدشده میان دو کشور، دو لین برق به ظرفیتهای ٥ و٧ میگاوات از زابل ایران، به ولایت نیمروز تمدید شده است.
وی افزود که در مقابل فی کیلو وات برق،٤ سنت به جانب ایران پرداخته می شود.

هلالی اظهار داشت که ماهانه پول صرفیۀ برق وارداتی از ایران به این ولایت، حدود ٤صد هزار دالر می شود که به وقت و زمان آن پرداخته شده؛ اما جانب ایران از شش روز به اینطرف، یک لین برق را قطع نموده است.
آمر برق نیمروز گفت که جانب ایران ضعیف شدن برق را، دلیل این اقدام خودعنوان میکند و وی این مشکل را با مقامات در کابل در میان گذاشته است. عبدالعزیز یکتن از با شنده گان زرنج گفت: سویچ برقی که در خانۀ همسایه باشد، به درد نمی خورد.

وی افزود که با قطع جریان برق به نیمروز، قیمت یک کیلو یخ از ٥ افغانی، به ٣٠ افغانی رسیده است و بعضی دکانداران، یخ را از ولایت فراه به زرنج انتقال میدهند.
عبدالعزیز گفت: دوماه قبل، ریس جمهور در سفر به نیمروز وعده داد که طی دوهفته، قرارداد بند کمال خان صورت میگیرد؛ اما تا کنون اقدامی در مورد نشده است. وی اظهار داشت: هرگا ه بند کمال خان اعمار شود، مشکل برق نیمروز و ولایات همجوار آن از ناحیۀ برق و آب زراعتی رفع می شود و مهمتر از همه اینکه سویچ برق در اختیار خود و در خانۀ خود ما می باشد.

احمد خان باشندۀ دیگر زرنج، گفت که با قطع یک لین برق زرنج، دکانداران و سایر کسبه کاران این شهر، با مشکل مواجه شده اند.
وی افزود که بیشتر دکانداران بعد از قطع جریان برق، لبنیات و گوشت یخچالی را از ایران و ولایات همجوار وارد نمی کنند؛ زیرادر نبود برق، لبنیات و گوشت در هوای گرم زرنج، بسیار زود فاسد می شود.
احمدخان علاوه نمود که خانواده هاى کسبه کارانی که کار شان وابسته به برق است نیز به مشکل مواجه شده اند. وی از دولت خواست که در رفع این مشکل توجه جدی نماید. محمد نادر معاون شورای ولایتی نیمروز، از انگيزۀ قطع جريان انرژى برق توسط ايران اظهار بى خبرى کرد.

وی گفت که با ادامۀ این وضعیت، مشکل مردم بیشتر خواهد شد؛ زیرا هوا بسیار گرم و توأم با گرد وخاک است. معاون شورای ولایتی گفت که دولت باید این موضوع را با جدیت پیگیری نماید.
انجنیر گلاجان رییس عملیاتی شرکت برشنا موسسه، با تأیید این مشکل گفت: چند روز قبل جریان برق درهردو لین قطع شده بود، که بعد از تماسهای مکرر، جانب ایران، یک لین را دو باره فعال نمود. وی در مورد علت قطع جریان برق، اظهار داشت که جانب ایران، کمبود برق را وانمود کرده و گفته اند که به این دلیل، مجبور به وضع محدودیت شده اند.

انجنیر گلاجان گفت که این مشکل را روز گذشته با ارسال مکتوبی، با وزارت خارجه در میان گذاشته اند، تا از آن طریق با مقامات کشور ایران، تماس گرفته شود. رییس عملیاتی شرکت برشنا موسسه، در مورد اينکه قرارداد منعقده بين افغانستان و ايران در همچو موارد چطور صراحت دارد؟ از ارائۀ معلومات خود دارى کرد