صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۸ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کارشناسان: افغانستان با بحران جدید اقتصادی روبرو خواهد شد

کارشناسان: افغانستان با  بحران جدید اقتصادی  روبرو خواهد شد

به دنبال تعلیق کمک‌های صندوق بین المللی پول به افغانستان،کارشناسان مسایل اقتصادی می گویند که نخستین تاثیراین ‏مساله سقوط ارزش افغانی دربرابردالراست.به باورآنها اگراین روندادامه یابد وضعیت اقتصادی افغانستان وخیم خواهد شد.
براساس اظهارات آگاهان مسایل اقتصادی، سیاست حفظ ثبات ارزش پولی افغانی نیز به دلیل تعویق کمک های صندوق بین المللی پول نتوانسته از بی ارزش شدن پول افغانی جلوگیری کند. کارشناسان افغانستان می گویند، اگر افغانستان با این سازمان به تفاهم نرسد، وضعیت اقتصادی افغانستان وخیم تر خواهد شد.

تا دو هفته پیش، یک دالر امریکایی با 46 افغانی تبادله می شد؛ اما در دو روز اخیر ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی سقوط کرده و روز دوشنبه، 4 جولای 2011 ارزش یک دالر امریکایی به 48 افغانی رسید.
صندوق بین المللی پول پس از آن کمک هایش برای افغانستان به حالت تعلیق دراورد که شرط های این نهاد بین المللی در رابطه به سقوط کابل بانک برآورده نشد.
سید مسعود استاد اقتصاد در دانشگاه کابل می گوید با خدشه دار شدن روابط افغانستان با صندوق بین المللی پول کشور وارد بحران نو می شود. او می گوید صندوق بین المللی می خواست 350 میلیون دالر به افغانستان کمک کند اما این کمک را به حل بحران کابل بانک مشروط کرده است.

آقای مسعود می گوید: وقتی صندوق بین المللی پول می گوید 350 میلیون دالر را به افغانستان نمی پردازد، این در واقع یک نوع نشان دادن مخالفت و ناسازگاری با دولت افغانستان است.
به باور آقای مسعود، خرابی روابط افغانستان با صندوق بین المللی پول نه تنها بر معاش کارمندان دولت تاثیر دارد، بلکه تعدادی از پروژه های بازسازی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و سبب توقف آنها خواهد شد.

آقای مسعود می گوید: باید سیاستمداران ما با صندوق بین المللی پول بازی خوب را انجام دهند و چنین فضای سیاهی بین افغانستان و این صندوق به وجود نیاید.
به گفته این کارشناس امور اقتصادی اکثر کشورهای کمک دهنده به افغانستان کمک های مالی شان را از طریق همین صندوق می پردازند و در صورتی که مشکل افغانستان با صندوق بین المللی پول حل نشود، افغانستان در شرایط بدتر اقتصادی قرار خواهد گرفت.(دویچه وله)