صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ولسى جرگه هيئتی را به منظور بررسى حملات پاکستانى ها به کنر و ننگرهار مي فرستد

ولسى جرگه هيئتی را به منظور بررسى حملات پاکستانى ها به کنر و ننگرهار مي فرستد

ولسى جرگه، يک هيئت را به ولايات ننگرهار و کنر اعزام ميدارد تا موضوع حملات پاکستان بر ولايات ياد شده را بررسى و با متضررين اين حملات مساعدت نمايند.
از يک ماه گذشته به اينسو در اثر شليک بيش از ٧٥٠ مرمى توپخانه و راکت از طرف نيروهاى پاکستانى در ولايات ياد شده و برخى مناطق ديگر سرحدى، حدود ٥٠ تن کشته ، ده ها تن ديگر مجروح و صد ها خانواده بيجا شده اند.
ولايات کنر و ننگرهار بيشتر مورد اين حملات قرار گرفته اند.

ولسى جرگه در نشست روز گذشته اش تصميم گرفت تا يک هيئت ١٢ نفرى اين جرگه به زودى به ولايات ننگرهار و کنر سفر نموده و بررسى خواهند کرد که در حملات پاکستان، چند تن کشته و مجروح شده اند و چه تعداد خانواده ها بيجا شده اند.
عبدالرووف ابراهيمى رئيس ولسى جرگه گفت که در ترکيب اين هيئت، اعضاى کميسيون هاى امنيت داخلى، امور دفاعى، شهدا و معلولين ، امور بين المللى و همچنان دو-دو وکيل ننگرهار و کنر شامل خواهند بود.
رمضان بشردوست نماينده کابل در اين جرگه تقاضا نمود که اعضاى جرگه نيز يک اندازه مساعدت نقدى با خانواده هاى متضرر نمايند.

وى افزود که اين هيئت بايد به سره مياشت و موسسات امدادرسان ديگر مراجعه نمايد تا مساعدت هاى خوراکى و پوشاکى را براى خانواد هاى بيجا شده ننگرهار و کنر به دست آرد. در اثر حملات پاکستان، صد ها خانواده در ولايات ياد شده مجبور به ترک منازل و منطقه شان شده اند.
اين تقاضاى بشردوست، از جانب تمام وکلا با کف زدن ها استقبال گرديد.

اعضاى جرگه گفتند که در جلسه روز شنبه، يک صندوق را براى مساعدت با خانواده هاى خساره مند خواهند گذاشت و آنها تا حد توان کمک خواهند کرد. ولسى جرگه در اوايل هفته جرگه، از حکومت خواست تا روابط ديپلوماتيک را با پاکستان قطع نموده و در برابر حملات دست به عمل مشابه بزند.

مشرانو جرگه نيز چندى قبل اين حملات پاکستان را به شدت تقبيح کرده و از حکومت خواسته است تا دست به عمل بالمثل بزند. اين جرگه نيز يک هيئت را به منظور بررسى حملات به کنر اعزام نموده بود.
اما رئيس جمهور کرزى روز سه شنبه گفت که در برابر حملات پاکستان بر افغانستان به اين دليل به عمل بالمثل دست نميزند که در نتيجه آن، مردم عام پاکستان کشته ميشوند. وى گفت که با مقامات پاکستانى براى حل اين مشکل صحبت ها جريان دارد و تلاش دارند تا اين مشکل را بجاى تشدد در فضاى برادرى و اقدامات عاقلانه حل سازند.

مقامات پاکستانى در مورد اين حملات اظهار بى خبرى نموده و گفته اند که چندى قبل، هراس افگنان از خاک افغانستان بر مناطق سرحدى پاکستان حمله کرده و ممکن در عمليات متقابل نيروهاى پاکستانى، يک تعداد گلوله ها در خاک افغانستان اصابت کرده باشد.