صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نماينده ملکى ناتو: به مساعدت هاى خود در بخش هاى ملکى و نظامى دوام مي دهيم

نماينده ملکى ناتو: به مساعدت هاى خود در بخش هاى ملکى و نظامى دوام مي دهيم

نماينده ملکى ناتو در افغانستان ميگويد که بعد از انتقال مسووليت هاى امنيتى به نيروهاى افغان نيز به کمک هاى خود در بخش هاى ملکى و نظامى دوام خواهند داد. اين اظهارات را سايمن گيس نماينده ملکى ناتو به تاريخ ١٦ سرطان، حين سفرش به ولايت هلمند با خبرنگاران ابراز کرد. دفتر مطبوعاتى ولايت هلمند گفت که سايمن گيس روز پنج شنبه با يک هيئت به لشکرگاه آمده بود و با والى گلاب منگل ديدار کرد.
بعد از اين ديدار، نماينده ملکى ناتو در يک نشست خبرى گفت که هدف سفرش به هلمند ارزيابى وضعيت منطقه است.

وى افزود که وضعيت حالات در مقايسه به گذشته بهتر شده است، بهبود قابل ملاحظه در مسايل امنيتى و بخش هاى ديگر رونما شده است. به گفتۀ وى، گرچه نيروهاى افغان توان تامين امنيت را دارند؛ اما با آنهم به کمک هاى خود در بخش هاى ملکى و نظامى دوام خواهند داد. نماينده ملکى ناتو افزود که برعلاوه دوام عمليات هاى شان عليه مخالفين دولت، بيشتر به آموزش نيروهاى افغان، پروژه هاى اقتصادى و زيربنايى توجه نمايند.
محمد گلاب منگل والى هلمند نيز به خبرنگاران گفت که با نماينده ملکى ناتو در مورد سپردن امور امنيتى از نيروهاى خارجى به نيروهاى افغان صحبت کردند.

وى افزود که سايمن گيس به وى وعده سپرده که با کاهش تعداد نيروها، در زمينه تطبيق پروژه هاى اقتصادى و زيربنايى افزايش خواهند آورد تا از يک طرف زمينه کار براى جوانان بى کار مساعد شود و از طرف ديگر؛ اقتصاد اين کشور به پاهاى خود ايستاده خواهد شد. گفتنى است که لشکرگاه مرکز هلمند ،يکى از پنج منطقه اى است که امور امنيتى آن طى ماه جارى به نيروهاى افغان سپرد ه خواهد شد