صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تاًمین امنیت درسرحدات شمال کشورنیازمند افزایش تشکیل پولیس مرزی است

تاًمین امنیت درسرحدات شمال کشورنیازمند افزایش تشکیل پولیس مرزی است

برای پاسداری مطمئن از مرزها در شمال کشور نیاز به افزایش شمار سربازان پولیس مرزی و نیز تجهیز و توانمند سازی آنان می باشد. جنرال عبدالحبیب سیدخیل، قوماندان پولیس مرزی در شمال کشور می گوید افغانستان در شمال و شمال شرق بیش از دو هزار کیلومتر مرز مشترک دارد که پاسداری از این مرزهای مشترک نیازمند افزایش تشکیل پولیس مرزی است. وی، به آژانس خبری روز گفت در حال حاضر چهار هزار سرباز پولیس مرزی در مرزهای شمال کشور توظیف هستند اما نیاز است که دست کم دو هزار سرباز دیگر بر شمار آنان افزود گردد.

قوماندان پولیس مرزی در شمال، اظهار داشت که کمبود تشکیل پولیس مرزی از یکسو و دسترسی نداشتن به اندازهء کافی به جنگ افزارهای نوین و سنگین از سوی دیگر، کار پاسداری از مرزهای کشور را دشوار ساخته است.
افغانستان در شمال و شمال شرق 2431 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای آسیای میانه و چین و پاکستان دارد.

گفته می شود از این مرزهای طولانی مافیای مواد مخدر و قاچاقبران انسان در مواردی استفاده می کنند و ایجاد نا امنی می نمایند.
جنرال عبدالحبیب، می گوید اخیراً نیروهای پولیس مرزی در سرحدات کشور با تاجکستان هفت قاچاقبرراکه قصد انتقال مواد مخدر را به تاجکستان داشتند ، بازداشت نمودند.
این قاچاقبران مواد مخدر را در شکم های شان جاسازی کرده بودند.

اکنون قوماندان پولیس مرزی در شمال بر تقویت و توانمند سازی سربازان پولیس مرزی تاکید می کند و خواهان تجهیز آنان می باشد.
از سوی دیگر، شماری از افسران پولیس مرزی که در آکادمی پولیس سرحدات در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان آموزشهای مسلکی را فرا گرفته اند، روز چهارشنبه هفته قبل گواهی نامه های شان را به دست آوردند.
این افسران در بخش های ادارهء سرحدات، حقوق بشر، کمپیوتر، قانون محاکم، قانون اساسی، قانون پولیس و مبارزه بر ضد آشوب از سوی آموزگاران آمریکائی آموزش دیده اند.

قوماندان زون نمبر پنج پولیس سرحدی در شمال، آموزش این افسران را سودمند دانسته می گوید هر گاه پولیس بیشتر مسلکی شوند به همان اندازه در اجرای وظایف شان کامیاب خواهند بود.
ساتنمن عبدالقادر، یک تن از افسران پولیس مرزی که در بندر حیرتان ایفای وظیفه می کند و از این آموزش بهره مند شده به آژانس خبری روز گفت چهار هفته آموزش دیده و برای شان بسیار مفید است.

او گفت در این دوره از آموزشهای مسلکی، قوماندان های کندک های سرحدی، کمیسارها، عاملین شعبات در سطح زون، قوماندان های گمرکات و میدان های هوائی اشتراک داشتند.
او ابراز امیدواری کرد که با آموزشهای که فرا گرفته، بتوانند وظایف خود را نسبت به گذشته بهتر انجام دهد.
این افسران، تاکید می کنند که برای داشتن سرحدات مطمئن نیاز است تا سربازان مرزی آموزش های مسلکی دراز مدت ببینند و با جنگ افزارهای مدرن مجهز شوند