صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رشدسریع اقتصادی هرات درمقایسه به سال‏گذشته

رشدسریع اقتصادی هرات درمقایسه به سال‏گذشته

والی هرات میگوید رشد اقتصادی در این ولایت در2011 میلادی با مقایسه سال گذشته آن فوق العاده سریع پیش میرود. گفته های والی هرات در حالیست كه اخیرا صندوق وجهی پول به خاطر بحران بوجود آمده در كابل بانك 300 ملیون دالر در افغانستان را به حالت تعلیق در آورده است. داكتر داود صبا والی هرات روز گذشته در كنفرانس تقویت هماهنگی و انكشاف هرات با حضورداشت نمایندگان وزارت خانه های سكتوری ، دونرها، پی ارتی و روئسای سكتوری هرات گفت : با گذشته 7 از سال 2011 میلادی 250 پروژه انكشافی در این ولایت زیر كار است ولی در تمام سال 2010 ، 230 پروژه را به اتمام رساند كه این خود نشان دهنده رشد پروژه های انكشافی است.

والی هرات متوقف ساختن كمك های بانك جهانی به بخاطر بحران مالی كابل بانك در اكمال پروژهای انكشافی در كشور تاثیر گذار خواند ولی گفت اكثریت پروژه های كه در هرات اختصاص داده شده قبلآ تصویب شده است.
والی هرات گفت كنفرانس تقویت هماهنگی و انكشاف هرات كه امروز برگذارشده به هدف رشد و هماهنگی بیشتر میان ریاست های سكتوری هرات و موسسات كمك كننده در جهت تطبیق پلان انكشافی این ولایت تدویر یافته است .

عبدالناصر اسودی رییس كمیته انكشافی ولایت هرات گفت در پلان انكشافی سال 2011 بیش از 300 پروژه عمرانی به دونر ها و موسسات خارجی پشنهاد شده بود كه 250 پروژه در حال حاضر زیر كار است.
وی عمده ترین مشكلات پروژهای انكشافی را كمبوده بودجه و عدم حمایت این پروژها از سوی موسسات خارجی عنوان كرد.
با این حال باشنده گان ولایت هرات میگویند این تعداد پروژه ها تكافی بازسازی این ولایت نكرده و از جانبی هم آنها مدعی اند بیشتر پروژه های انكشافی به جای های درست اعمار نمیگردد.(وخت)