صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعضای مجلس نمایندگان امریکا خواهان خروج سریع عساکر امریکایی از افغانستان هستند

اعضای مجلس نمایندگان امریکا خواهان خروج سریع عساکر امریکایی از افغانستان هستند

اعضای دموکرات مجلس نمایندگان به هدف سریع ساختن هر چه بیشتر خروج قوای امریکا از افغانستان، یک سلسله تعدیلات به شمول کاهش مصارف عملیات نظامی را در بودجهء دفاعی سال 2012 پیشنهاد نمودند.
جیرالد ندلر یکی از اعضای مجلس نمایندگان به آژانس خبر رسانی رویترز گفت: این جنگ اساساً نادرست است. جنگ در افغانستان امنیت امریکا را تقویت نمی بخشد. ما باید همهء عساکر خود را در اسرع وقت، همین اکنون از افغانستان خارج سازیم.

همچنین جیمس مکگویرن، یک عضو دیگر مجلس نمایندگان به رویترز گفت: با در نظرداشت مشکلات اقتصادی در داخل امریکا، ستراتیژی رییس جمهور اوباما در بارهء افغانستان پایدار نیست. در حالیکه ما یک منبع مالی برای حکومت آغشته به فساد اداری در کابل هستیم، به مردم خود می گوییم برای ساختن سرک ها، پل ها، مکاتب، معلمین، پولیس، کارکنان اطفاییه و ایجاد وظایف پول نداریم.

ولی جان مککین سناتور سرشناس امریکا در این اواخر با پلان کاهش نیروها در افغانستان مخالفت نشان داده گفت که امریکا با کم کردن عساکر خود در افغانستان یک گام پر مخاطرهء غیر ضروری بر می دارد.
چنین مناقشه ها در مجلس نمایندگان دو هفته بعد از آن صورت می گیرد که رییس جمهور اوباما پلان خود در بارهء آغاز خروج عساکر امریکایی از افغانستان را اعلان کرد.

او گفت: ده هزار عسکر امریکایی تا پایان سال جاری و 23 هزار عسکر دیگر تا تابستان سال آینده افغانستان را ترک خواهند گفت و 66 هزارعسکر باقی مانده تا پایان انتقال مسوولیت ها به نیروهای افغان در سال 2014 به تدریج از افغانستان خارج خواهند شد.

این فیصلهء رییس جمهور اوباما برخی از دیموکرات ها و جمهوری خواهان را که آرزومند خروج سریع تر نیروها از افغانستان جهت کاهش مصارف دولتی بودند بر آشفته و خشمگین ساخت.
کسر در بودجهء امریکا به 1.4 تریلیون دالر رسیده و قرض های این کشورهم 14.3 تریلیون دالر می باشد که این وضعیت تقاضای کاهش شدید مصارف دولتی را به میان آورده است.

اعضای مجلس نمایندگان همچنین در نظر دارند تعدیلات را در سهم گیری امریکا در عملیات ناتو بر فراز لیبیا هم وارد کنند.
مجلس نمایندگان در نظردارد بودجهء اساسی 5.530 ملیارد دالر را برای وزارت دفاع و 7.118 ملیارد دالر را برای مصارف جنگ افغانستان وعراق تصویب کند که این مقدارهشت ملیارد دالر کمتر از مبلغ ایست که رییس جمهور اوباما تقاضا کرده است.(رادیو آزادی)