صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امرخيل: امر حمله بر کامديش در دست نيروهاى پاکستانى بود

امرخيل: امر حمله بر کامديش در دست نيروهاى پاکستانى بود

قوماندان پوليس سرحدى در زون شرق ميگويدکه امر حملات بر ولسوالى کامديش نورستان، از طرف مخالفين در دست نيروهاى پاکستانى بود. هفته گذشته صدها مخالف مسلح که از خط ديورند عبور نموده بودند،بر شمارى از پوسته هاى سرحدى کامديش حمله نمودند و اين درگيرى چند روز طول کشيد. مل پاسوال امين الله امرخيل قوماندان پوليس سرحدى زون اول در شرق به تاريخ ١٨سرطان، طى يک تماس تيلفونى ستلايت از ولسوالى کامديش به پژواک گفت که اين درگيرى اکنون خاتمه يافته است.

وى افزودکه ٥٠ مخالف مسلح در اين درگيرى کشته شده و ٤٢تن ديگر زخم برداشته است. به گفتۀ وى،همچنان ٢٣پوليس سرحدى نيز دراين درگيرى کشته و هفت تن ديگر مجروح گرديده است،و به شش فرد ملکى نيز تلفات وارد گرديده است.
امرخيل ميگويد،که قبل از حمله مخالفين مسلح نيروهاى سرحدى پاکستانى بر پوسته هاى آنها شليک توپچى نمودند و دو پوسته را از بين بردند.

وى افزود: صداهاى زيادى مخابروى را در منطقه شنيده و ثبت نموده ايم،که نيروهاى پاکستانى؛ مسوليت حملات طالبان بر ولسوالى کامديش از سمت چترال را بر عهده داشتند. قوماندان پوليس سرحدى ميگويد،که نيروهاى پاکستانى به افراد مسلح درمورد تحرکات پوليس سرحدى افغانستان خبر ميداد و نيز براى آنها در مورد هدف قرار دادن سنگرهاى پوليس سرحدى ،رهنمايى مينمود.

به گفتۀ موصوف،پوليس سرحدى تبعه پاکستانى را که جهت دوباره بردن مرمى هاى منفجر نا شده توپچى به خاک افغانستان آمده بودند،بازداشت نموده است. امين الله امرخيل گفت که در نتيجه اين درگيرى، سه روزه ١٤کيلومتر منطقه گورديش ولسوالى کامديش را از وجود مخالفين پاک سازى نموده است.

به گفتۀ موصوف،مردم محل به قسم قيام ملى، مخالفين را اجازه نداده است،تا اجساد شان رااز محل درگيرى انتقال دهند. امرخيل در مورد اينکه،اين اجساد اکنون نيز در محل درگيرى قرار دارند ويا به خاک سپرده شده است،چيزى نگفت.


وى افزودکه يک شوراى ٥٠٠نفره متنفذين قومى را جهت تنظيم بهتر امورات ايجاد نموده است. قوماندان پوليس سرحدى زون اول، مخالفين را متهم نمودکه منازل افراد ملکى را آتش زده و افراد بيگناه را به قتل رسانده است. اما وى در اين مورد شمار را دقيق ارايه نکرد.

جنرال امرخيل ادعا نمود،که مردم محل، از مقامات نورستان ناراضى اند. جمال الدين بدر والى نورستان به پژواک گفت که بيش از پنجاه فيصد مخالفين کشته شده در جنگ کامديش را عربها،چچينايى ها و پاکستانى ها تشکيل ميداد.
بدر از وزارت امور داخله خواست،تا کندک هفتم پوليس سرحدى را به عوض بريکوت کنر به ولسوالى کامديش بفرستد.