صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در حملۀ انتحارى بر قوماندان امنيه زابل ٩فرد ملکى مجروح شد

در حملۀ انتحارى بر قوماندان امنيه زابل ٩فرد ملکى مجروح شد

قوماندان امنيۀ ولايت زابل، از يک حملۀ انتحارى جان به سلامت برد؛ اما ٩فرد ملکى در اين حمله زخم برداشت. مل پاسوال عبدالنبى الهام قوماندان امنيه به رسانه ها گفت که اين حمله، حوالى ساعت ٩:٣٠صبح روز گذشته به وقوع پيوست.
موصوف افزود که وى در يک کاروان موتر، به سوى وظيفۀ خود در حرکت بود، که توسط يک موترسايکل زرنج در چهار راهى مرکزى شهر قلات، مورد حمله انتحارى قرار گرفت. قوماندان امنيه افزود که موتروى هنگام وقوع حملۀ انتحارى، از منطقه گذشته بوده و به همين خاطر، به وى و پوليس تلفات وارد نگرديده است.

الهام علاوه کرد که در نتيجۀ اين حمله، خود فرد انتحارکننده کشته شده و شمارى از افراد ملکى در چهارراهى زخم برداشته اند. يک داکتر نوکريوال شفاخانۀ ملکى قلات که نخواست نامش افشا گردد، به پژواک گفت که ٩مجروح به شمول چند طفل، به شفاخانه آورده شده است. منبع افزود که وضعيت صحى دو مجروح، نگران کننده است.

شمس الله يکتن از شاهدان عينى اين رويداد، به پژواک گفت يک ریکشای زرنج در کنار جاده ايستاده بود، که ناگهان هنگام عبور موترهاى رنجر پوليس، در آن انفجار صورت گرفت. وى افزود: شمارى از افراد ملکى، در نتيجۀ اين انفجار زخم برداشتند، که توسط پوليس به شفاخانه منتقل شدند. وى گفت که منطقه، همزمان توسط پوليس محاصره گرديد و به کسى اجازۀ نزديک شدن داده نميشد. طالبان مسلح، تاکنون در اين مورد چيزى نگفته اند.