صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چرا پاکستان هنوز هم موافقتنامه ترانزیت با افغانستان را عملی نمی کند؟

چرا پاکستان هنوز هم موافقتنامه ترانزیت با افغانستان را عملی نمی کند؟

با سپری شدن حدود یک ماه از اعلام آماده گی پاکستان برای تطبیق موافقتنامه ترانزیت و تجارت بین افغانستان و پاکستان، تاجران افغانی شکایت دارند که تا هنوز هم اموال تجارتی آنها در کراچی و سایر بنادر پاکستان متوقف است و روزانه بیش از 500 هزار دالر خساره به آنها وارد می شود.

خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت: حکومت پاکستان تلاش دارد تا ازین طریق به اقتصاد افغانستان ضربه وارد نموده این کشور را در انزوای اقتصادی قرار دهد.

آقای الکوزی با یک پیشنهاد 4 ماده یی از دولت می خواهد به این مشکل رسیده گی عاجل نماید:
1. این مساله را بصورت عاجل در شورای وزیران بررسی نماید.
2. یک هیات با صلاحیت به اسلام آباد و کراچی بخاطر حل این مشکل اعزام شود.
3. خواهش جدی ما از دولت افغانستان این است که عمل باالمثل را انجام دهد.
4. تقاضای ما از مردم افغانستان این است که بیدار شوند دوست و دشمن خود را بشناسند و تولید کسی را که بر ما ظلم می کند خرید نکنند.

به باور آقای الکوزی پاکستان با عاید یک و نیم ملیارد دالر از درک ترانزیت باز هم به این مساله بعد سیاسی می دهد. در این حال تاجران افغانی می گویند، آنان مجبور خواهند شد با ادامه این وضعیت اموال خود را از طریق بنادر مشترک با سایرهمسایه ها وارد و صادر نمایند.

درین نشست خبری دوتن از تاجران افغانی در صحبت خود گفتند: اگر دولت به این مساله با جدیت برخورد نموده و از طریق دیپلوماتیک و عمل باالمثل با پاکستان مساله را حل نسازد، تاجران با واپس سپاری جوازنامه تجارتی به اتاق تجارت و صنایع افغانستان، از فعالیت دست خواهند کشید و آنگاه عواقب این عمل بدوش دولت خواهد بود. به باور تاجران هزاران کانتینر اموال استهلاک و با تاریخ انقطاع معین در بنادر پاکستان متوقف شده است.

اما وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید: امیدوار است تا سه روز به این مشکل راه حلی دریافت شود. در تمام جهان که قرارداد ها عقد می شود، در اوایل مشکلات خود را دارد، و این مشکلی که در کراچی به تاجران افغان پیش آمده، وزارت تجارت و صنایع افغانستان تلاش نموده و با وزارت تجارت پاکستان تماس گرفته است که خوشبختانه وزارت تجارت پاکستان ضمن مکتوبی به یوسف رضا گیلانی از ایشان تقاضا نموده تا مدت دو ماه گرانتی های بانکی از هر دو جانب معاف شود و اما امیدوار هستیم که در دو سه روز این چالش حل گردد.

گفته می شود این تفاهمنامه ترانزیتی که چند ماه پیش امضا شد، قرار بود بتاریخ 22 جوزای سال جاری عملی شود، اما به باور تاجران این تفاهمنامه تا حال عملی نشده و مشکلی ناشی از آن روز تا روز پیچیده شده اموالی که به افغانستان وارد و یا از افغانستان صادر می شود در چند سال اخیر مملو از چالش های بوده که مقامات افغانستان و پاکستان کار تجارت را قربانی اهداف سیاسی خود ساخته اند.(رادیو آزادی)