صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ولسی جرگه از ورشکستگی عزیزی بانک ابراز نگرانی کرد

ولسی جرگه از ورشکستگی عزیزی بانک ابراز نگرانی کرد

پس از به وجود آمدن بحران مالی در کابل بانک، عزیزی بانک دومین بانک خصوصی است که به گفته شماری از نماینده گان مردم در ولسی جرگه در حال ورشکستگی قرار گرفته است. نماینده گان مردم در ولسی جرگه می گویند، که از پول های عزیزی بانک مانند پول های کابل بانک در دبی خانه های مفشن و گرانبها خریداری شده است. به گفته این وکیلان، تعدادی از افراد در تلاش اند تا مساله ورشکستگی عزیزی بانک را پنهان کنند.

بهادری و ظاهر قدیر دو تن از نماینده گان مردم گفتند: صبح روز گذشته در ارتباط به مساله عزیزی بانک 10 لک دالر برای من آورده شده است. دولت در بخش بانک ها با کاستی های مواجه است، اختلاس در کابل بانک صورت گرفت و این سلسله ادامه یافت حالا اختلاس در عزیزی بانک صورت گرفت. شما این مساله را پنهان می کنید، فردا که باز هم ششصد یا هفتصد میلیون دالر لادرک شود، شما به عنوان نماینده های مردم پول های تان را از خانه آورده و برای کسانی که پول های شان مفقود شده باشد می دهید؟

این وکیلان عبدالقدیر فطرت رییس پیشین د افغانستان بانک را متهم کردند که وی نیز در کنار بحران کابل بانک، در سوق دادن عزیزی بانک به سوی ورشکسته شدن دست داشته است. تلاش کردیم تا در مورد نگرانی های شماری از نماینده گان مردم در رابطه به ورشکست شدن عزیزی بانک، نظر مسوولان این بانک را داشته باشیم اما موفق به این کار نشدیم. اما شماری دیگری از نماینده گان مردم می گفتند، که تا اکنون اسناد و شواهد موثقی وجود ندارد، که واقعاً عزیزی بانک دچار ورشکستگی شده است و یا خیر.

کمال ناصر اصولی یک تن از نماینده گان مردم در ولسی جرگه گفت: در این جا رقابت های خصوصی هم موجود است، ممکن برخی از نماینده گان با شماری از تاجران معاملات خصوصی داشته باشند. در ولسی جرگه گروه هایی هم وجود دارد، یعنی یک گروپ مافیای اقتصادی به خاطر این که به بانک خود زمینه سازی کند نام بانک های دیگر را سبک می سازد، در ولسی جرگه برخی وکلا به فرمایش دیگران کار می کنند. پس از بحث های طولانی در این مورد ولسی جرگه تصمیم گرفت تا به روز شنبه هفته آینده سرپرست د افغانستان بانک را به این مجلس فرا بخواند تا در مورد این تبصره ها روشنی بیاندازد.

عزیزی بانک دومین بانک است که گفته می شود که در حال ورشکستگی قرار گرفته است. پیش از این کابل بانک یکی از بزرگترین بانک ها در افغانستان در سال گذشته میلادی با بحران مالی مواجه شده بود. به گفتهء مقام های افغان انتقال میلیون ها دالر به واسطهء شماری از سهم داران این بانک به بیرون از کشور و مشوره های نادرست خارجی ها از عوامل اصلی بحران کابل بانک خوانده شده است.

به اساس معلومات رییس ادارهء عالی مبارزه با فساد اداری، از این بانک شماری از وزیران کابینه ، تعدادی وکیلان پارلمان و شماری دیگری از افراد به شمول هنرمندان قرضه گرفته اند و نام های تمام این افراد در یک لست جا داده شده و به لوی سارنوالی فرستاده شده است. نگرانی ها در ولسی جرگه بخاطر ایجاد بحران احتمالی در عزیزی بانک در حالی صورت می گیرد، که گفته می شود، بحران مالی کابل بانک سخت به اعتبار افغانستان در نزد جامعه بین المللی صدمه رسانده است.(رادیو آزادی)