صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۸ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

احمد ولی کرزی کشته شد

احمد ولی کرزی کشته شد

بنابر گزارشها احمدولی کرزی برادر رییس جمهور کرزی که رییس شورای ولایتی قندهار بود، حوالی ساعت هشت صبح امروز در منزل اش در قندهار ترور شده است. سخنگوی والی قندهار این رویداد را تأیید کرده است. گفته می شود که یک تن از محافظان شخصی آقای کرزی به نام "سردار" به سوی احمدولی تیراندازی کرده و او را به قتل رسانده است.
این محافظ شخصی او، سپس در اثر تیراندازی محافظ دوم رییس شورای ولایتی قندهار از پا درآمده است.

مقام های امنیتی می گویند که منزل شخصی احمدولی کرزی در شهر قندهار در محاصره نیروهای امنیتی قرار دارد.
جنازه احمد ولی کرزی رییس شورای ولایتی قندهار، هم اکنون در شفاخانه ولایتی این ولایت انتقال داده شده و در محاصره نیروهای امنیتی قرار دارد.

زلمی ایوبی سخنگوی والی قندهار به خبرگزاری رویترز گفت: "من تأیید می کنم که احمدولی کرزی در داخل منزلش کشته شده است."

وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان کشته شدن آقای کرزی را تائید کرده است.