صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگرانی‌ها از امنیت قندهار پس از کشته شدن احمدولی کرزی

نگرانی‌ها از امنیت قندهار پس از کشته شدن احمدولی کرزی

با کشته شدن احمدولی کرزی،نمایندگان قندهار در ولسی جرگه نگرانند که این حادثه سبب خواهد شد تا امنیت قندهار از کنترول خارج شود. تحلیلگران نظامی می‌گویند کشته شدن احمدولی کرزی نشان دهنده نفوذ استخباراتی طالبان در قندهار است.
خالد پشتون، نماینده ولایت قندهار و معاون اول ولسی جرگه می‌گوید که قندهار دروازه امنیت است و کشته شدن برادر رییس جمهور، امنیت این ولایت را تا مدت زمانی خراب خواهد کرد.
نگرانی از بدتر شدن اوضاع امنیتی قندهار در زمانی مطرح می شود که نیروهای کانادایی که در قندهار مستقر بودند، این ولایت را ترک کردند.

آقای پشتون حتا از این مساله که امنیت قندهار از کنترول خارج شود ابراز نگرانی می کند: امیدوارم که این حالت از کنترول خارج نشود تا ما بتوانیم در ولایت قندهار که یکی از ولایت های عمده افغانستان است و دروازه امنیت نام گذاشته شده، امنیت تا آن اندازه خراب شود که خدای ناخواسته کنترول نشود .

در همین حال هادی خالد، معین پیشین وزارت داخله و تحلیلگر مسایل نظامی می گوید که کشته شدن برادر رییس جمهور کرزی نشان دهنده نفوذ عمیق استخباراتی طالبان در قندهار است.
آقای خالد می گوید که کشته شدن برادر رییس جمهور کرزی نشان می دهد که حکومت محلی در قندهار بی نهایت ضعیف و یا اصلا فلج است. دولت به یک رکود و انحطاط مواجه شده و نمی تواند به مسوولیت های خود برسد تا جایی که حتا خود را و اشخاص طراز اول خود را نگاه کرده نمی تواند .

آقای پشتون، معاون ولسی جرگه می گوید احمد ولی کرزی پایه خیلی بزرگ دولت در قندهار بود و واقعا آقای احمد ولی کرزی آنقدر خود را نزدیک به مردم و حکومت ساخته بود که همه فکر می کردند که اصلا قندهار توسط احمد ولی خان اداره می شود .

شماری از رسانه ها به دلیل نفوذ احمد ولی کرزی در قندهار، او را پادشاه قندهار خطاب می کردند.
به باور آقای پشتون کسی که در واقع اداره ولایت قندهار را پیش می برد، احمد ولی کرزی بود و مقام های دیگری مانند والی و سایر مقامات حکومتی در قندهار تقریبا همگی زیر تاثیر برادر رییس جمهور کرزی قرار داشتند.
آقای پشتون می افزاید مقام های ولایت قندهار به شمول والی این ولایت نه پیش از این ابتکاری برای بهبود امنیت و حکومتداری در قندهار داشته اند، و نه پس از این خواهند داشت.

شماری از نمایندگان ولایت قندهار بر این باورند که برادر رییس جمهور با ارتباطات وسیعی که با متنفذین و سران قومی در قندهار داشت، نقش مهمی در پیشبرد پروسه مصالحه به عهده داشت.
به گفته آقای پشتون، احمد ولی کرزی در مصالحه با طالبان بسیار فعال بود و روابط گسترده ای با مردم ولایت قندهار داشت. او گفت: یقین دارم که این یک پیام بسیار منفی به پیام مصالحه می باشد .

اما آقای خالد می گوید کشته شدن برادر رییس جمهور کرزی این پیام را با خود داشت که دشمنان صلح و دموکراسی به هیچگونه ندای صلح طلبانه اهمیت نمی دهند. او گفت: آنها تندتر و شریرتر می شوند و نرم و آرام تر نمی شوند .
گروه طالبان مسوولیت کشتن برادر رییس جمهور کرزی را به عهده گرفت