صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۸ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اداره تضمین سرمایه گذاری چندین جانبه توسعه خدمات مخابراتی شرکت MTN را در افغانستان بیمه می نماید

اداره تضمین سرمایه گذاری چندین جانبه توسعه خدمات مخابراتی شرکت MTN را در افغانستان بیمه می نماید

این اداره یکی از موفقترین سرمایه گذاری های مستقیم خارجی را در افغانستان فراهم می کند. واشنگتن، 12 جولای 2011- اداره تضمین سرمایه گذاری چندین جانبه، که یکی از اعضای گروپ بانک جهانی می باشد، امروز موافقت کرد تا بیمه ناشی از خطرات سیاسی را به خاطر توسعه خدمات شرکت ام تی ان افغانستان فراه

نماید. شرکت ام تی ان یکی از پیشتازترین شرکت های مخابراتی در افغانستان محسوب می گردد، که خدمات آن شامل شبکه جی اس ام، خدمات مخابراتی بی سیم و انترنت می باشد. توسعه خدمات این شرکت نقش مهمی را در عرصه فراهم آوری خدمات بیشتر مخابراتی در این کشور جنگ زده ایفا خواهد نمود.

در سال 2007 میلادی اداره تضمین سرمایه گذاری چندین جانبه 5/74 میلیون دالر امریکایی را منحیث نخستین پوشش این اداره برای شروع فعالیتهای شرکت ام تی ان فراهم نمود. اکنون در ماه جاری، این اداره 1/82 میلیون دالر دیگر را نیز برای شرکت ام تی ان دوبی، که مالک شرکت ام تی ان افغانستان می باشد، غرضه بیمه سرمایه گذاری های این شرکت و قروض سهم داران آن از اثر خطرات ناشی از محدودیت های انتقال و ضبط احتمالی سرمایه برای مدت ده سال، فراهم می نماید. تمرکز سرمایه گذاری اداره تضمین سرمایه گذاری چندین جانبه روی بهبود زیربناهای مخابراتی، توسعه ساحات پوشش و تقویت کیفیت خدمات مخابراتی شرکت ام تی ان در افغانستان می باشد.

سرمایه گذاری شرکت اریبا در افغانستان که فعلا بنام شرکت ام تی ان افغانستان مسمی گردیده، یکی از بزرگترین سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در این کشور تا کنون به شمار می رود. در نتیجه سالیان متمادی جنگ، شبکه های مخابراتی در افغانستان صدمه بیشتر متقبل شده، که حتی توانمندی دولت را در نیز در عرصه ارایه خدمات تحت شعاع قرار داده است. بانک جهانی کمک های خویش را در عرصه های پالیسی سازی و تدوین مقررات غرض ایجاد محیط و شرایط مناسب در این سکتور مبذول داشته، که این امر مهمترین اصل بخاطر رشد سکتور خصوصی و عرضه خدمات برای مردم می باشد.

از طریق چهار شرکت خصوصی مخابراتی، شبکه موبایل در افغانستان طی پنج سال گذشته هفت برابر افزایش یافته، که اکنون در هر 100 نفر 47 آن دسترسی به خدمات موبایل دارند. قرار است تعداد مجموعی استفاده کنندگان خدمات مخابراتی موبایل در سال 2014 میلادی به 18 میلیون نفر برسد. شرکت ام تی ان نقش به سزایی در عرصه فراهم آوری خدمات مخابراتی در دورترین نقاط افغانستان داشته که خدمات آن 31 ولایت را از جمله 34 ولایت در این کشور تحت پوشش قرار می دهد.

در افغانستان اداره تضمین سرمایه گذاری چندین جانبه شش سرمایه گذاری دیگر را نیز از سال 2006
میلادی بدینسو بیمه نموده است. این اداره همچنان در سایر کشورهای که شاهد جنگ و ناامنی هستند فعالیت داشته که فراهم آوری کمک در همچو کشورها در صدر فعالیتهای این اداره قرار دارد.

«سرمایه گذاری های مستقیم خارجی نقش مهم در احیاء اقتصاد کشورهای جنگ زده دارد و اما خطرات سیاسی ممکن سبب دل سردی سرمایه گذاران بیشتر گردد» این مطلب را آقای ایزومی کوبشی معاون رییس اجراییوی اداره تضمین سرمایه گذاری چندین جانبه اظهار داشته، افزود: «حمایت این اداره در افغانستان در عرصه های مختلف ممد واقع گردیده است. این کمک ها تکیه گاه قوی برای رشد اقتصادی و پیشبرد فعالیتهای مالی به صورت احسن گردیده و نشاندهنده آنست که تجارت در شرایط پرچالش و دشوار از طریق اقدامات مناسب در مقابل خطرات احتمالی امکان پذیر می باشد. جای نهایت مسرت و خوشی است که کمکهای خویش را به این سرمایه گذاری خیلی مهم برای افغانستان (شرکت ام تی ان) ادامه میدهیم.»