صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور کشته شد

احمد ولی کرزی برادر  رئیس جمهور کشته شد

مقامات دولتی تائید کرده اند که احمد ولی کرزی، برادر کوچک حامد کرزی، رئیس جمهور در یک سوءقصد کشته شده است. گزارشها حاکیست که سردار محمد، رئیس محافظان امنیتی آقای کرزی که سابقه طولانی همکاری با او داشت، آقای کرزی را به ضرب گلوله کشته است.

براساس گزارشها، سردار محمد نیز بدنبال این حمله، از سوی یکی دیگر از محافظان آقای کرزی به قتل رسیده است. گروه طالبان مسئولیت این حمله را برعهده گرفته و کشته شدن آقای کرزی را یکی از دستاوردهای مهم خود در ده سال اخیر دانسته اند.

آقای کرزی از چهره های مطرح سیاسی افغانستان بود. حامد کرزی، رئیس جمهور با ابراز تاسف از کشته شدن برادرش گفت که این حادثه بازتاب دهنده رنج و درد مردم افغانستان است. او گفت: زندگی مردم افغانستان همین است، خانه های همه مردم افغانستان پر از درد است. آرزوی ما این است که (خشونتها) پایان یافته و صلح و خوشحالی به خانه های ما بیاید.

احمد ولی کرزی، رئیس شورای ولایتی قندهار و از چهره های مطرح سیاسی بود که به ویژه، از نفوذ زیادی در قندهار، زادگاهش برخوردار بود. آقای کرزی با اتهامات گسترده ای روبرو بود، اما او این اتهامات را همواره بی اساس می دانست.
حامد کرزی، رئیس جمهور نیز از برادرش در برابر این اتهامات دفاع می کرد.

با وجود این اتهامات، گفته می شد که آمریکا روابط نزدیکی با احمد ولی کرزی داشت. یک دیپلمات آمریکایی پس از کشته شدن آقای کرزی به بی بی سی گفت: با وجود همه ای نگرانی ها در مورد احمد ولی کرزی، او کسی بود که آمریکا می توانست با او یکجا کار کند.(بی بی سی)