صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مخابرات: امسال 3،5 میلیون استفاده کننده مبایل افزوده شده است

وزارت مخابرات: امسال 3،5 میلیون  استفاده کننده مبایل افزوده شده است

وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى ميگويد که شمار استفاده کننده گان از موبايل، امسال نسبت به سال گذشته، سه و نيم ميليون تن افزايش يافته است. انجنير اميرزى سنگين سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، اين مطلب را روز گذشته در نشستى که جهت هماهنگى ميان دولت و سکتور خصوصى برگزار شده بود، بيان داشت.

وى افزود که در حال حاضر، ١٧ ميليون تن در سراسر کشور، از موبايل استفاده ميکنند که نسبت به سال گذشته ٣.٥ ميليون تن افزايش را نشان ميدهد. به گفتۀ انجنير سنگين در حال حاضر ٨٠ درصد مردم افغانستان به خدمات مخابراتى در کشور دسترسى دارند و ٢٠ درصد ديگر بنابر نبود امنيت و موقعيت جغرافيايى، به آن دسترسى ندارند.

سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى علاوه کرد که اين وزارت، ٣٢ ميليون دالر را براى دسترسى ٢٠ درصد ديگر مردم نيز به خدمات مخابراتى مصرف ميکند تا تمام نفوس کشور به اين تکنالوژى دسترسى پيدا کنند. وى با ذکر اينکه در حال حاضر٦٣ درصد نفوس کشور به موبايل، و چهار درصد به انترنت دسترسى دارند؛ نبود امنيت، بلند بودن قيمت و نبود ارتباط را از عوامل آن عنوان کرد.

فعلاً پنج شرکت مخابراتى(روشن، ام تى ان، اتصالات، افغان بيسيم و افغان تيلى کام) و ٤٠ شرکت انترنتى در کشور، مصروف عرضۀ خدمات هستند و انجنير سنگين گفت که درنظر دارند تا هفتۀ آينده به شرکت هايى که ميخواهند تکنالوژى جديد را به کشور وارد نمايند، نيز جواز بدهند.

سرپرست وزارت مخابرات، علاوه کرد که ١.٦ ميليارد دالر در سکتور مخابرات طى ده سال گذشته در کشور سرمايه گذارى شده است. وى در خصوص انترنت گفت: قيمت انترنت به مستهلکين، بسيار قيمت است و بدون موسسات و نهادها، مردم عام نميتوانند از انترنت استفاده نمايند.

انجنير سنگين دراين نشست هماهنگى، از شرکت هاى خصوصى عرضۀ انترنت خواست تا از فايبرنورى استفاده نمايند که نسبت به ستلايت، بسيار با قيمت نازل عرضه ميگردد. سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، افزود که آنها تصميم دارند تا در سه سال آينده،٥٠ درصد نفوس افغانستان به انترنت دسترسى پيدا نمايد.

وى در خصوص عايدات دولت از شرکت هاى مخابراتى گفت که در عوايد دولت در سال ١٣٨٩ از طريق شبکه هاى مخابراتى، ٣٦ درصد نسبت به سال ١٣٨٨ افزايش رونما شده است. بنابر معلومات موصوف، در آن سال، مبلغ ١٢٩ ميليون دالر و در سال ١٣٨٩، مبلغ ١٧٥ ميليون دالر عوايد به دست آمده بود.

سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى خاطرنشان کرد که در حال حاضر، يک شرکت خصوصى ١٢٨ کيلو بايت KB را به ٣٠٠ دالر امريکايى عرضه ميکند؛ اين درحاليست که افغان تيلى کام ١٢٨ کيلو بايت را به ١٥٠٠ افغانى عرضه مينمايد.

محمد قربان حقجو رييس عامل اتاق تجارت که به نماينده گى از سکتور خصوصى در اين نشست صحبت ميکرد، گفت: به هر پيمانه ای که انترنت و شبکه هاى مخابراتى توسعه پيدا نمايد، به همان پيمانه اقتصاد رشد ميکند. وى، توسعۀ تکنالوژى معلوماتى را در رشد زير بناى کشور نيز ارزنده خوانده، گفت اگر رقابت سالم وجود داشته باشد، اين سکتور بيشتر رشد خواهد کرد.

به گفتۀ حقجو، فعلاً علاوه بر اينکه بيش از يک ميليارد دالر در اين سکتور سرمايه گذارى شده، براى بيش از يکصد هزار تن، زمينۀ کار نيز مساعد گرديده است. رييس عامل اتاق تجارت، خاطرنشان ساخت که ده سال قبل،٩٠ درصد کارکنان اين شرکت ها اتباع خارجى بودند؛ اما درحال حاضر ٩٠ درصد آنها افغانى اند.

وى از شرکت هاى خصوصى عرضه کنندۀ خدمات انترنت، خواست تا از انترنت فايبر نورى استفاده نمايند و سعى کنند تا انترنت را به قيمت نازل به مردم عرضه نمايند. شبکۀ فايبرنورى، در سال ٢٠٠٧ ميلادى از کابل آغاز شده و به طول٣٣٠٠کيلومتر، با گذشتن ازولايات پروان، بلخ ،فارياب، هرات و کندهار، دوباره به شهر کابل وصل مى گردد.

با احداث اينشبکه، ظرفيت انتقال خدمات تيليفون،انترنيت، نشرات تلويزيون و راديو، از طريق زمين با قيمت ارزان و کيفيتبالا در سراسر کشور فراهم گرديده و علاوه بر آن؛ افغانستان با ايران، تاجكستان، ازبكستان و پاكستان وصل خواهد شد.
سرپرست وزارت مخابرات ميگويد که درسال جارى، تلاش ميشود تاحلقۀ فايبرنورى تکميل شود که باتکميل آن، کيفيت و ظرفيت خدمات مخابراتى، بالا ميرود.