صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شمارى از مقامات برجسته کشته شدن احمد ولى کرزى را تسليت گفتند

شمارى از مقامات برجسته کشته شدن احمد ولى کرزى را تسليت گفتند

وزيرخارجه امريکا،روساى جمهورفدراتيف روسيه و تاجکستان و رئيس نشنل پارتى پاکستان ؛ بخاطرکشته شدن احمد ولى کرزى به رئيس جمهورحامد کرزى ابراز تسليت نمودند. به اساس معلومات دفترمطبوعاتى رياست جمهورى، هیلاری کلنتن وزیر امور خارجه امریکا، ديميترى ميدويديف رئيس جمهورى فدراسيون روسيه، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجکستان و اسفند یار ولی رئیس نشنل پارتی جمهوری پاکستان، منموهن سینگ صدراعظم هندوستان و عبدالله گل رئیس جمهور و رجب طیب اردوغان صدراعظم ترکیه طی تماس های تيلیفونی جداگانه ، کشته شدن احمد ولی کرزی را برای رئیس جمهور افغانستان تسلیت گفتند.

هیلاری کلنتن وزیر امور خارجه امریکا مراتب غم و اندوه عمیق خود و مردم امریکا را به خاطر کشته شدن احمد ولی کرزی ابراز داشته به نمایندگی از حکومت و مردم امریکا به رئیس جمهور افغانستان، ابراز تسلیت کرد. همچنان ديميترى ميدويديف رئيس جمهورى فدراسيون روسيه نيز با ارسال نامۀ ، تسليت وهمدردى عميق وصميمانه شانرا، بخاطرکشته شدن احمد ولى کرزى به رئيس جمهورکشور ابراز نموده است.

درنامه گفته شده است که احمد ولى کرزى، يکى ازسياستمداران بارز وبرجسته درتاريخ افغانستان بود، که خط مشى دولت اش را دريکى ازمشکلترين مناطق افغانستان بلاانحراف دنبال ميکرد ودرراه مبازره آشتى ناپذير با بنيادگرايان قربانى شد. به همینگونه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان نيز دريک تماس تيلیفونی ، کشته شدن احمد ولی کرزی را یک ضایعه دانسته با تقبيح این حمله تروریستی به رئیس جمهور و مردم افغانستان ابراز تسلیت عمیق کرد.

در یک تماس تيلیفونی دیگر، اسفندیار ولی رئیس نشنل پارتی افغانستان با نکوهش این عمل تروریستی خود را در درد و غم رئیس جمهور شریک دانسته گفت که ملت افغانستان ؛با از دست دادن یک فرزند صدیق دیگر خود به غم واندوه نشسته و مردم صلح دوست و برادر پاکستان، خود را درین غم شریک میداند.

منموهن سینگ صدراعظم کشور هندوستان گفته است که این یک خبر غم انگیز و تکان‌دهنده است که من درمورد قتل برادر شما احمد ولی کرزی دریافت نمودم. به گفته وی، نه تنها شخص رئیس جمهور بلکه مردم افغانستان شخصیت مهمی را از دست داده اند.
رئیس جمهور و صدراعظم ترکیه نیز در پیامهای خود به نماینده گی از مردم این کشور خود را در درد و غم ناشی از این حادثه با مردم افغانستان شریک دانسته اند.