صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیش از 300 تن از ساکنین بغلان مرکزی اربکی خواهند شد

بیش از 300 تن از ساکنین بغلان مرکزی اربکی خواهند شد

پروسه ی جلب و جذب حدود 300 تن در چوکات پلیس محلی یا اربکی ها در ولسوالی بغلان مرکزی، آغاز گردید . جنرال علیشاه احمدزی رییس عمومی پلیس محلی وزارت امور داخله که در مراسم آغاز این پروسه که برخی مقامات محلی و بزرگان مردمی در آن اشتراک داشتند ، گفت : افراد و اشخاص بعد از معرفی و تایید باشندگان محل و شوراهای توسعوی روستاها به حیث پلیس محلی تعیین می گردند.

او افزود، این افراد همچنان بعد از جذب برای مدت سه هفته از سوی نیروهای ویژه در رابطه به حقوق بشر،خنثی ساختن ماین ، رانندگی و استعمال اسلحه، تعلیمات مسلکی داده خواهند شد و بعد از مجهز شدن با سلاح و مهمات به مراکز امنیتی که در محلات نا امن ولسوالی بغلان مرکزی ایجاد می گردد، توظیف شده و با پلیس ملی دوشادوش درعرصه تامین امنیت همکاری خواهند کرد .

تاکید بر دقت در جذب این افراد در این پروسه در حالی صورت می گیرد که نگرانی هایی در نزد شماری از مسئولین و مردم محل در مورد افرادی که به عنوان پلیس محلی جذب می شوند ، وجود دارد . منشی عبدالمجید والی بغلان می گوید : اگر در انتخاب افرادی که به پلیس محلی جذب می شوند، دقت صورت نگیرد هیچ ضمانتی وجود ندارد که فردا این افراد با مخالفان مسلح دولت یکجا نشوند .

در این گردهمایی شماری زیادی از اشتراک کنندگان اعتراض شان را مبنی بر استخدام دقیق افراد و عدم رعایت پروسیجر جلب و جذب پلیس محلی از سوی مسوولان این برنامه ابراز داشتند . این اشتراک کنندگان مدعی اند که افرادی درصفوف پلیس محلی جاگرفتند که به جرایم متهم اند زیرا در جلب و جذب افراد با باشندگان محل و شورای های توسعوی هیچ مشوره ای صورت نمی گیرد .

حاجی ارباب فرامورز رییس شورای توسعوی بغلان می گوید: باید قبل از افتتاح این برنامه با موسفیدان محل در رابطه به تثبیت محلات ناامن که در آن مراکز امنیتی برای جابه جایی پلیس محلی ایجاد می گردد مشوره صورت می گرفت .
نگرانی های مردم در بغلان در واقع ، نتیجه تجربه ای است که آنان از پروسه تطبیق شده فعالیت پلیس های محلی در سایر نقاط دیده اند .

حاجی کبیر یک تن از جوانان بغلان می گوید: تشکیل اربکی در افغانستان یک اشتباه بزرگ است. به گفته وی، به نام اربکی یک تعداد مردم سلاح می گیرند ، در شهربدون داشتن یونیفورم خاص به نام پلیس محلی گشت و گذار می کنند و قوماندانی امنیه و نیروهای امنیتی عاجز اند که سلاح آنان را بگیرند و آنان را مورد باز پرس قرار دهند.

او افزود: با انجام این چنین اعمال اربکی ها، موجودیت نیروهای امنیتی زیر سوال می رود . این برنامه در حالی برای دومین بار در ولایت بغلان راه اندازی می گردد که شکایت های باشندگان محلاتی مانند دند غوری و دیگر ساحات که د آن پلیس محلی در دوره قبل جابه جا شده بود، از خود سری ها و بی بندو باری های پلیس محلی روز به روز بیشتر می گردد .

درهمین حال جنرال علیشاه احمدزی رییس عمومی بخش پلیس محلی وزارت امورداخله ادعای شماری از باشندگان را می پذیرد و می گوید: شاید کسانی باشند که خلاف ورزی نموده باشند، ولی من به یقین باید بگویم که پروسه پلیس محلی، افراد و اشخاصی که به عنوان پلیس محلی کار می کنند داخل چوکات و تحت مراقبت جدی قرار دارند و کسانی که مرتکب کدام جرم می گردند به ارگان های عدلی و قضایی معرفی می شوند .
اینکه در جلب و جذب افراد به صفوف پلیس محلی تا چه حدی طرزالعمل تعیین شده ، در نظر گرفته می شود، در آینده معلوم خواهد گردید