صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعزام ۵۰۰ پولیس جوان غرض کسب تعلیمات مسلکی پولیس به ترکیه

اعزام ۵۰۰ پولیس جوان غرض کسب تعلیمات مسلکی پولیس به ترکیه

۵۰۰ تن از جوانان ولایات مختلف کشور بعد از سپری نمودن امتحان در اکادمی پولیس غرض آموزش مسلکی پولیس به کشور دوست ترکیه اعزام گردیدند.
مل پاسوال شاه علم "حٌپاند" سرپرست قوماندانی اکادمی پولیس گفت از این تعداد جوانان که فارغین صنوف دوازدهم ولایات مختلف کشور میباشند، قبلآ امتحان اخذ گردیده وبرای یک دوره تحصیلی شش ماهه به کشور ترکیه اعزام میشوند.
آقای حٌپاند گفت :۱۴۰ تن انان بروز پنجشنبه ۲۳ سرطان در اولین پرواز انتقال گردیده ومتباقی آنان در پرواز های بعدی منتقل میشوند.

سرپرست اکادمی پولیس این تعداد جوانان را به وظایف ومسئوولیت های که در جریان تحصیل شان در کشور ترکیه به عهده دارند متوجه نموده ، رعایت انظباط ودسپلین، پیشبرد دروس به وجه احسن واحترام متقابل را از مکلفیت های اساسی آنان عنوان نمود .

گفتنی است این محصلین بعدا ز ختم دوره شش ماهه تعلیمی به رتبه دوهم حٌارن فارغ ودر صفوف پولیس ملی مصدر خدمت به مردم وکشور خواهند شد.
دیدگاه وزیر داخله کشور اینست تا مردم افغانستان ، پولیس صادق ، حسابده ، شجاع، بیطرف ،مسلکی و کوشا بخاطر تامین امنیت وجامعه قانونمند داشته باشند.